Diskussioner om försäljning har inletts

Bromölla Artikeln publicerades

Konkursförvaltarens ambition är att hitta en köpare som vill ta över hela LB-Hus verksamhet. Diskussioner med intressenter har inletts.

I fredags blev det klart att LB-Hus AB i Bromölla försätts i konkurs. En rekonstruktion av bolaget hade då misslyckat och företagsledningen såg ingen annan lösning än att lämna in en konkursansökan. Mikael Kubu, koncernchef på Ackordscentralen i Stockholm, har utsetts till konkursförvaltare och han har precis börjat arbetet med att hitta en köpare till LB-Hus.

– Vi ligger i diskussioner med ett antal intressenter. Men det handlar om att få ihop ett material som beskriver bolaget och kommunicera detta med intressenter som hör av sig och bolag som vi tror skulle kunna vara intresserade av det här, säger han.

Överkapacitet försvårar

Mikael Kubu påpekar att det finns en överkapacitet på husmarknaden i Sverige för tillfället. Något som försvårar möjligheterna att hitta köpare. LB-Hus starka varumärke och kompetenta medarbetare talar dock för detta anser han. Målsättningen och ambitionen är att sälja verksamheten i sin helhet.

– Vid en konkurs kan förvaltaren sälja som helhet eller i delar. Utgångspunkten är att sälja i sin helhet, men många gånger går inte det.

Är det realistiskt att LB-Hus säljs i sin helhet?

– Jag kan bara säga att det är ambitionen. Det finns en rad intressenter, men vad det leder till i slutändan kan jag inte uttala mig om.

Lösningar var på gång redan under rekonstruktionen?

– Det är så det har beskrivits för mig. Man har jobbat med olika alternativ, men dessa har inte gått att realisera.

Är detta något du jobbar vidare med?

– Jag tittar på alla tänkbara spår.

Mikael Kubu påpekar att det finns vissa fördelar med att köpa ett konkursbo i jämförelse att köpa eller gå in med kapital under en rekonstruktion.

– Du tar inte över något ansvar mot LB-Hus aktiebolag. Vid en konkurs kan man sälja tillgångarna, skulderna och belastningarna blir kvar i det gamla bolaget. Det blir inte förenat med samma risker för en köpare, säger han.

Sägs upp på fredag

Förutom att försöka hitta en köpare ska konkursförvaltaren ta ställning till huruvida man ska färdigställa de pågående byggprojekt runt om i landet. Detta kommer att kartläggas under denna veckan.

– Så fort vi är klara med det så ska snickare åka ut till respektive projekt och färdigställa dessa. Tillverkningen där bommades igen redan under rekonstruktionen.

I måndags fick personalen på LB-Hus information om konkursförvaltaren planer, om den statliga lönegarantin och på fredag kommer all personal att sägas upp. Enligt Mikael Kubu blir det då ett nytt personalmöte och där personalen får sina uppsägningshandlingar.