Dyrare sanering – men budgeten håller

Bromölla Artikeln publicerades

Under saneringen av den första etappen fann man polyaromatiska kolväten, som är cancerframkallande, tjära i flytande form och betong. Även om resterna var väntade var mängderna större än beräknat.

Det är svårigheten att veta vad som ligger gömt under marken som gjort att saneringskostnaderna blivit dubbelt så dyra jämfört med de tio miljoner kronor som kommunen räknat med från början. Det är Svevia som utför arbetet och Bromölla som betalar per ton massa som transporteras bort. För-orenad massa har körts till både Åsens avfallsanläggning i Bromölla, tippen i Vankiva, till Mörrum samt till Vänersborg.

Trots att saneringskostnaderna uppgår till runt 20 miljoner håller sig projektet som helhet inom budgeten på 38 miljoner kronor för 2013, enligt prognosen. Detta då det finns en post för ”övriga” kostnader på sju miljoner som täcker upp.

– Det är en högre kostnad för saneringen, men vi får å andra sidan ett renare område. Dessutom får vi tillbaks en del av pengarna när vi säljer marken, säger Bengt Olsson.

– Dyrt är det bara om det inte är värt kostnaden. Nu får vi ett område som vi kan vara stolta över hur det har gjorts.

Rapporten från saneringsarbetet under den första etappen ska vara färdig inom tre månader.