Får tillstånd att använda drönare för dokumentation

Bromölla Artikeln publicerades
Foto:Pontus Lundahl/TT

Länsstyrelsen i Skåne har gett tillstånd till Skåne Blekinge Vattentjänst AB att använda sig utav en drönare.

Ändamålet för övervakningen är att dokumentera landskapsförhållanden inför projektering av kommunala vatten- och avloppsledningar.

Operatören av drönaren kommer att bära varselväst om att övervakning sker och information kommer att finnas om när drönaren är i luften. Informationen kan vara med skyltar, via annonsering eller i form av information på företagets hemsida. Aktiveringen av kameran kommer endast att ske på en sådan höjd att identifiering av personer inte är möjlig. Ingen ljudupptagning kommer att vara aktuell.

Företaget har ansökt om tillstånd i Bromölla, Osby, Olofströms och Östra Göinges kommuner. Bromölla och Olofström har inte motsatt sig ansökan. Osby och Östra Göinge har inte svarat på remissen. Beslutet gäller tills vidare.