Frågor om Ivöstrand besvarades

Bromölla Artikeln publicerades

Under saneringen av Ivöstrand kan det bli frågan om en del buller, men det var snarare pengarna för arbetet som stod i fokus bland de 20-talet närvarande i hörsalen i Biblioteket i går kväll.

Några ville ställa politiker till svars i flera frågor på informationsmötet, men inga företrädare var på plats.

På gång är saneringen av område 1a, det vill säga där konstgräsplanen ska ligga. Ett projekt som snart är upphandlat.

Saneringenska vara klar den sista juli, hela området den 30 april nästa år. Första delen som är upphandlad till nio miljoner kronor har både tekniske chefen Bengt Olsson och Svevia AB som ska utföra arbetet ganska klart för sig. Mer osäkert är det om övriga delar där anbudet ligger på 28 miljoner kronor och där Svevia fått option.

-Där har vi inte lika grundläggande undersökningar och inte lika tydliga och klara handlingar, förklarade Bengt Olsson.

-Tillsammans med Svevia ska hitta bra och smarta lösningar. Vi vill ha prisuppgifter om vi ska utlösa det, men vi hat inte låst upp oss, betonade han.

Det handlar om att ta bort 20 000 ton förorenad jord, som innehåller zink, bly, barium och PaH det vill säga polyaromatiska kolföreningar. Saneringen ska göras selektivt, det vill säga där det behövs.

- Det som är intressant är om saneringen går över budgeten, vad händer då? Avbryts saneringen, bekostar kommunen eller Svevia det? frgade en av åhörarna.

-Ska man exakt veta på kilot när var föreningarna är kostar ofantligt mycket pengar. Men vi kommer säkert, även om jag inte vill måla fan på väggen, att hitta hotspots med mer föroreningar. Då finns chansen att ansöka om mer pengar från Naturvårdsverket. Att avbyta sanerningen, då beöver man inte ens börja, anser Johnny Palmberg, platschef för Svevia AB.

Men Naturvårdsverket har 600 miljoner kronor till marksaneringar per år. Marken i Bromölla är inte så allvarligt förorenad att den går in på listan över de värsta som får pengar. Gasverkstomten i Kristianstad, som var betydligt värre drabbad och som det stundtals jämfördes med, kostade 80 miljoner kronor att sanera och hade en budget på 85.

-Jag är övertygad om att vi kommer att friklassa vissa rutor om inte är förorenade i den grad som man trott, sa byggherre Inge Ivarsson.

-Gör vi det här så blir det bra för flera generationer framåt, underströk Bengt Olsson.