Fyllnadsmassor på Ivöstrand var inte testade

Bromölla Artikeln publicerades

Utfyllnadsmassorna på Ivöstrand ska vara kontrollerade, men nu visar det sig att upp till 800 ton inte är det. Enligt tekniska kontoret ska det röra sig om ren jord som kommer från åker- och betesmark.

Under saneringen av Ivöstrand har förorenad jord tagits bort och massor har fyllts på utifrån. Det finns föreläggande från myndighetskontoret som säger hur det ska gå till. Bland annat ska kommunen redovisa var massorna kommer från och hur de kontrollerats.

En del av jorden har hämtats på Nymölla bruk och massor som uppkom i samband med att en lagerhall byggdes. Dessa massor har genomgått provtagning. Nu visar det sig att det även tagits jord från andra högar.

Förorenade massor

”Av den bilaga som Stora Enso AB skrivit framgår att 2 procent (cirka 800 ton) av massorna har ett annat ursprung än det från schaktning i samband med anläggandet av en ny lagerhall”, står det i en skrivelse som miljöinspektör Jenny Moberg skrivit till tekniska enheten på Bromölla kommun.

Myndighetskontoret vill till följd av detta ha en redovisning om man vet vilken verksamhet som varit på marken där jorden kommer ifrån, om man bedömt om massorna är förorenade, om det tagits prover på jorden och om det kan eller behövs ta prover i efterhand, om så inte skett.

Var inte kontrollerade

Christel Hasselkvist på tekniska enheten i Bromölla påpekar ”det är säkert mindre än 2 procent” och att massor inte tagits på fel ställe.

– Vi har tagit massor där vi skulle ta. Vi har tagit där vi blev hänvisade av Stora Enso. Det är rena massor. Jag har svaret från Stora Enso som säger att det är åker- och betesmark. Det är deras uppgifter om vad där varit innan. Så där ska inte ha varit någon industriell verksamhet, säger hon.

Massorna må ha legat på samma ställe när det hämtades, men de hade tagits från olika platser. En del kommer från byggnationen av nämnda lagerhall medan den andra ska ha uppkommit vid ”byggandet av en luftad damm 1984–85”.

– Vi har tagit massor där vi varit hänvisade från Stora Enso att vi kan ta material. Det är inte kommunen eller Svevia som hittat på att ta massor där vi inte skulle ta. Men ursprunget var inte 100 procent vad vi uppgav vad det var. Vi hade inte fått alla uppgifter när vi redovisade det, säger Christel Hasselkvist.

Stämmer det att de 2 procenten inte var kontrollerade?

– Nej, det var de inte.

Huruvida de ska kontrolleras i efterhand är inte bestämt, men tekniska enheten ska lämna svar till myndighetskontoret senast den 29 september.