Grävjobb var på gång utan tillstånd

Bromölla Artikeln publicerades

Förberedelserna för schaktningsarbete för en infiltrationsdamm på Ivöstrand var i gång. När myndighetskontoret informerade om gällande anmälningsplikt stoppades arbetet.

Någon grävskopa var aldrig satt i marken, men man var i full färd med förberedelserna. Det framgår av mejlkorrespondens mellan företaget WSP och myndighetskontoret.

Tanken var att påbörja schaktningsarbeten för att bygga en infiltrationsbassäng på Ivöstrandsområdet. En bassäng som ska användas för att släppa pumpvatten från saneringsarbetet.

Glömdes bort

I ett första skede skulle infiltrationsförsök göras. Någon anmälan om detta hade dock inte gjorts.

Bengt Ohlsson, teknisk chef i Bromölla, berättar att man egentligen visste om att det krävs tillstånd för att gräva i området, men att det i hastigheten glömdes bort.

– Vi försökte inte fuska med något och det hände inget, säger han men tillägger att grävskopan fanns på plats.

Efter påbackning av myndighetskontoret avbröts arbetet med hänvisning till att ärendet inte är färdigbehandlat.

”Därför var det inte okej”

Bromölla kommun har anmält att man avser att göra en sanering och myndighetsnämnden beslutade i frågan förra året.

Då fanns det en rad föreläggandepunkter som nämnden ville ha svar på.

– Där framgår också att saneringen inte får sätta i gång innan nämnden fattat beslut om begärd redovisning. Vi anser att infiltrationsförsöken är en del av saneringen. Därför var det inte okej. Projektledningen har nu valt att lämna in en separat anmälan av infiltrationsförsöken, säger Jenny Moberg på myndighetskontoret.

Länsstyrelsen har en del att säga om denna nya anmälan eftersom det rör Ivösjön som Natura 2000-område. Det gäller bättre kontrollprogram och man påpekar att ”tillstånd för påverkan av Natura 2000-område ska sökas separat”.

Översvämningsrisk

Länsstyrelsen framhåller även att det finns en översvämningsrisk kring området och att det inte redovisas någon plan hur man hanterar ett eventuellt problem med en översvämmad infiltrationsdamm.

Nu ska parterna diskutera och räta ut frågetecken.

– Vi har bestämt ett möte med projektledningen där vi från myndighetskontoret och länsstyrelsen ska vara med för att diskutera de här bitarna med bland annat Natura 2000. Det mötet kommer att äga rum i denna vecka, säger Jenny Moberg.

Hon berättar att inga beslut är tagna om infiltrationsförsöken utan att man avvaktar vad mötet ger.

När tror du att saneringen kan börja?

– Jag gör ingen sådan bedömning. Vi fick nyligen in redovisningen enligt föreläggandet och nu pågår kommuniceringen med länsstyrelsen, säger Jenny Moberg.

Till Kristianstadsbladet har tekniske chefen Bengt Olsson sagt att man hoppas att saneringen kommer i gång i slutet av mars.

Denna vecka redovisas upphandlingen av marksaneringen i kommunstyrelsens arbetsutskott.