I maj ska det röstas ja eller nej till hallen

Bromölla Artikeln publicerades

Folkomröstningen om arrangemangshallen sker i samband med valet till Europaparlamentet i maj. Det beslutade kommunfullmäktige efter votering.Samtidigt deklarerades att ett nytt parti ser dagens ljus.

I december stod det klart att Bromöllaborna ska få säga sitt om byggandet av arrangemangshallen, som budgeterats till omkring 70 miljoner kronor. Det blir första gången som Bromöllaborna deltar i en kommunal folkomröstning.

När kommunfullmäktige på måndagskvällen hade frågan på bordet gällde det hur den rådgivande omröstningen ska gå till. Dag för omröstning och vilka svarsalternativ som ska finnas var ett par av frågorna som debatterades.

Valnämndens förslag att den ska genomföras i samband med valet till Europaparlamentet den 25 maj blev det vinnande, även om Miljöpartiet hade önskat att folkomröstningen genomfördes i samband med de allmänna valen i september.

Även frågeställningen "Ska arrangemangshall byggas på Ivöstrandsområdet i Bromölla?" gick igenom med svarsalternativen ja och nej. Kring detta blev det desto mer debatt.

Redan i kommunstyrelsen opponerade sig Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna mot detta och ville se tre alternativ: En arrangemangshall på 3 200 kvadratmeter inklusive bollhall, en hall på 800 kvadratmeter samt nej till båda hallarna.

- Enligt SKL:s rekommendationer borde man ha frågat initiativtagaren. Det måste erbjudas tre alternativ i frågeställningen, sa Leif Pettersson (V).

"Vi ska inte dra ut på det"

För Moderaternas och Socialdemokraternas del var det uppenbart att det är två svarsalternativ som gäller med tanke på överskriften till namnlistorna som i allmänna ordalag pekade ut hallen.

Folkpartiets Elisabet Radeklev var inne på samma spår.

- Jag tror att det är de här två alternativen vi ska ha. Det räcker. Vi ska inte heller dra ut på det. Det ska bli väldigt intressant att höra vad Bromöllaborna tycker, sa hon.

Till slut landade det i en votering om återremiss, som både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna stod bakom, gällande när, antalet röstsedlar och vilken text det ska stå på dem. Efter 13 röster för återremiss och 27 enligt kommunstyrelsens förslag stod det klart att det senare är det som gäller.

Ett nytt parti

Bakom initiativet till folkomröstningen stod Mathias Gerdin, som efter måndagens kommunfullmäktigesammanträde berättade att han startar ett nytt lokalt parti – Alternativet – som ska ställa upp i kommunvalet i september.

- Det är sprunget ur arbetet med folkomröstningen. Vi märkte att vi hade ett jättestöd, säger han.

Läs mer om partiet i onsdagens tidning.