Ivöstrandsprojektet fortskrider

Bromölla Artikeln publicerades

Saneringen av den första etappen är avslutad och Ivöstrandsprojektet fortskrider. Nu förbereds mark för framtida bostadskvarter, handel och rekreation.

Den leriga vägen ska bli en cykelbana med en naturgräsplan på ena sidan och boulebanor på andra. Det är här idrottsparken på Ivöstrandsområdet tar form och marken har just sanerats färdigt. Den andra etappen tar sin början strax norr om Skräbeån och fortsätter på den södra sidan. Här har området hägnats in och flera träd avverkats inför saneringsstarten.

En grävmaskinist arbetar med en del i rutnätet som i framtiden ska tillåta bebyggelse för handel och rekreation.

– Allt som är utfyllt saneras ner till de naturliga lagren. Det kan röra sig om två, två och en halv meter. Här kommer att finnas ämnen kvar, men de är inte att betrakta som föroreningar, säger Bengt Olsson, teknisk chef på Bromölla kommun.

  Dumpat material

  Kakel- och klinkerplattor i mängder fyller grävmaskinens skopa, som sakta arbetar sig vidare. Här gick förr Skräbeåns utlopp innan kanalen grävdes. På platsen har en fabrik legat, vilket syns på gamla bilder berättar byggchef Inge Ivarsson. Fabriken, precis som de andra industrierna, har dumpat material inpå sin egen knut.

  – Man har tippat material, dolt det, och sedan har det varit borta. För 40, 50, 60 år sedan hade ingen några tankar på föroreningar och gift, säger Inge Ivarsson.

  På andra sidan ån gränsar området mot Strandängen. Här ska fyra kvarter för bostadsbebyggelse ta form. Utmed ån finns möjlighet att bygga exempelvis radhus eller parhus med upp till två våningar. Ett trygghetsboende ska uppföras på platsen där en sjumannaplan finns i dag.

  Föroreningarna i det här området är till stor del koncentrerade mot Ivösjön.

  – Material har körts över ån och tippats här, det rör sig om sanitetsgods och vi har hittat en stor mängd gamla gipsformar, säger Inge Ivarsson.

  Här ligger också strandstugan, som har varit en samlingsplats sedan 1920-talet och som sedan 1965 varit Lions att förfoga över. Snart är den ett minne blott eftersom kommunen ska söka rivningslov. Lions får dock använda stugan åtminstone över julen.

  – Det finns två läger. Ett tycker att stugan har ett kulturellt värde, det andra tycker att den ska tas bort så fort som möjligt. Det är tyckande och vi måste ha fakta. Därför tog vi in en oberoende besiktningsman som gick igenom byggnaden och konstaterade att den är i väldigt dåligt skick, säger Bengt Olsson.

  Första hus planerias i april

  I april planeras de första husen ta form på Ivöstrandsområdet Vita sand. Om ett par år kan kvarteren stå klara om det finns entreprenörer som vill bygga.

  – Det här betyder allt för Bromölla. Som bruksort har Bromölla levt på sin jättestora industri, på Nymölla och på LB-Hus som varit en stor arbetsgivare. Nu är det enda vi hör att man får dra ner. Ska vi följa med industrierna och dö eller ska vi satsa på att vara en bra boendekommun? Det här kommer att vara en magnet, både för boendet och för fritidsverksamheterna.