Jönssons bildskatt far ut i cyberspace

Bromölla Artikeln publicerades

10000 bilder. Bro-möllas historia på svartvita foton. Nu finns Egon Jönssons bildskatt i en databas på internet.

Bilden av Bromöllas historia finns nu i en databas på internet. Här kan alla med tillgång till en dator med uppkoppling till nätet söka bland inte mindre än 10000 bilder: Ett arv som fotografen Egon Jönsson lämnade efter sig. Det var 2005 som boken "Folkhemmets fotoalbum" gavs ut i samarbete mellan Bromölla kommun och Regionmuseet i Kristianstad. En bok fullspäckad med bilder från Bromölla under 1950- och 60-talen från Egon Jönssons ateljé, Studio Hagbert, i Bromölla.

Boken blev mycket uppskattad och det har talats om en uppföljare, en del två. Men för den som inte kan vänta finns det nu möjlighet att titta på bilderna genom datorn. Databasen som bilderna ligger på kallas Sofie och den används av flera av landets museer.

– Sofie är en databas för museisamlingar som är utvecklad av Västerbottens museum. Vi har haft den på Regionmuseet i elva år, säger Nils-Erik Bjärlund, datatekniker på museet. På Regionmuseets del av databasen finns, förutom Egon Jönssons bilder, även museets egna samlingar. I databasen finns ungefär 60000 bilder och 10000 av dessa kommer från Egon Jönssons ateljé. Och det är fler på väg in.

– Jag räknar med att vi har ungefär 1000 bilder till och det finns fler hos Ivetofta hembygdsförening. Mellan tummen och pekfingret så finns det kanske 5000 till 6000 bilder till.

Imponerande samling?

– Ja, det krävs att någon är intresserad och att det inte kastats. Det är där den stora gärningen ligger.

Han påpekar att texterna till bilderna fortfarande är under bearbetning och om det är någon som har synpunkter eller vill göra til-lägg så går det bra att kontakta Bromölla bibliotek.

– På torsdagar samlas en arbetsgrupp på biblioteket under Thage Leos ledning.Roger Bing

0456-29 000

roger. bing@kristianstadsbladet.sea Databasen

Västerbottens museum har utvecklat Sofie som är en integrerad databas för museianvändning. Sofie kan hantera föremålssamlingar, fotografiska bilder, in- och utlåning av föremål samt fornlämningar, arkiv och en webbapplikation. Det finns dessutom direkta kopplingar mellan arkeologiska föremål och fornlämningar samt mellan föremåls- och fotoregister.

Sofie används i dag av 380 användare, bland annat museer, hemslöjdsföreningar, studieförbund med flera.

På http://sofie.regionmuseet.m.se/egonj/index.htm finns Egon Jönssons bilder.


Bromölla/KRISTIANSTAD