Kollektivtrafiken i Bromölla ska ses över

Bromölla

Politikerna i beredningen för tillväxt och samhällsbyggande har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en översyn av kollektivtrafiken i kommunen. Bakgrunden är en motion från Miljöpartiet om att införa en ringlinje i kommunen.

Artikeln publicerades 1 september 2011.Vid införandet av Pågatåg till Bromölla som planeras till 2013 kan bussturer på samma sträcka att komma att bli färre. Det har gjort att kommunen är intresserad av att utöka linjesträckningarna. Därför ska beredningen nu se över behovet av kollektivtrafiken och dess omfattning i kommunen. Översynen ska användas i kommande förhandlingar med Skånetrafiken.