Kommunen måste utreda ärende igen

Bromölla Artikeln publicerades
Foto:Henrik Montgomery/TT

Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Bromölla kommuns beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen får fortsätta med handläggning i målet.

Det var den 27 juli och den 2 september 2016 som kommunen lämnade avslag gällande ekonomiskt bistånd till en man i 30-årsåldern. Nu får Kommunstyrelsen i Bromölla kommun utreda det sistnämna ärendet på nytt.

Kommunstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att mannen inte gjort vad han kan för sin försörjning och för att han på sikt ska bli självförsörjande. Mannen ska ha deltagit i kompetenshöjande verksamhet men han ska ha uteblivit från större delarna av detta under juli månad för att han haft ont i sin hand.

Av ett inlämnat läkarintyg framgår att mannen kan vara aktiv med aktiviteter som inte kräver att han använder båda sina händer. Avslaget som kom den 2 september handlar om att mannen skulle kontakta kommunen och boka ett besök senast den 31 augusti. Detta hade inte skett den 2 september, därav beslutade kommunstyrelsen att avslå hans ansökan med tanke på att han inte deltagit i den kompetenshöjande verksamheten i augusti månad.

Mannen, i sin tur, påstår att han försökt att delta men att sjukdomarna har avlöst varandra. Han påstår att kommunikationen inte har fungerat som den ska mellan honom, kommunen och den kompetenshöjande verksamheten. Han har dessutom lämnat in läkarintyg vid två olika tillfällen.

I en tidigare dom så framgår det att mannen genom sitt tidigare missbruk är berättigad till bistånd. Mannen säger att han lämnat in läkarintyg som han fått i september till socialtjänsten men de har inte mottagit någonting. Det uppges också att han försökt att ringa till kommunen samt att det varit problem med postgången.

Beträffande avslaget i juli månad så väljer Förvaltningsrätten i Malmö att gå på Bromölla kommuns linje. De anser att kommunen har haft en grund att inte bevilja mannen ekonomiskt stöd för augusti månad.

Men när det gäller avslaget den 2 september så anser förvaltningsrätten att det, i det läkarintyg som mannen lämnade in i september månad framgår att han varit förhindrad i att delta i den kompetenshöjande verksamheten under augusti månad. Förvaltningsrätten anser att kommunstyrelsen inte har haft fog för att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd för september månad och fallet ska prövas på nytt.