Kommunens sanering av Iföstrand inleds i maj

Bromölla Artikeln publicerades

15 000 kubikmeter ska bort eller renas och kostnaden beräknas bli tio miljoner kronor. Bromölla kommun hoppas att saneringen av den första etappen av Iföstrandsområdet ska vara i gång i maj.

I augusti beslutade kommunfullmäktige att anta en detaljplan för en ny stadsdel på Iföstrandsområdet i Bromölla. En detaljplan som överklagats och för närvarande ligger saken i miljödomstolen för beslut. Trots att ett beslut inte är fattat väljer Bromölla kommun att dra i gång saneringsplanerna.

– Området var tidigare instängslat. Nu har vi öppnat upp det och då känner vi ansvar för att det ska saneras oavsett vad vi göra där.

Det säger Åke Hammarstedt (S), kommunalråd, som tror att miljödomstolen kommer att besluta till kommunens fördel. Signalerna är sådana påpekar han. Nu kommer en anmälan om marksanering att lämnas in till myndighetsnämnden och som grund till den finns underlag som analys- och teknikföretaget WSP tagit fram.

Fem år sedan starten

Det är i dag fem år sedan man började titta på marksaneringen på området. Marken har delats in i ett rutnät med rutor på 20 gånger 20 meter och ett 100-tal hål har borrats för att se vad som döljer sig under markytan. I jorden finns utfyllnadsmassor från Iföverken och andra företag som verkat på området under 130 år. Det betyder att marken inte är direkt ren.

Första svaret är att man bestämt att inte gå in på vad som hittats, men efter att frågan ställs igen berättar Hans Ekwurtzel att det mest rör sig om keramik och betongkross. Men det förekommer även slagg, aska och en del tungmetaller.

– Men de är då ofta bundna till keramiken. Till exempel zink som användes för att färga porslinet, säger Anders Johnsson, projektledare för Iföstrandsområdet. Enligt planen ska 15 000 kubikmeter saneras under denna första etapp av Iföstrandsområdet och medeldjupet på det som ska grävas ut ligger på två meter. Kostnaden för saneringen av detta avsnitt av marken är beräknad till tio miljoner kronor. Plus minus tre miljoner. Osäkerhet eftersom upphandlingsläget är gynnsamt och trots WSP:s 100 borrhål är det inte helt säkert att allt är kartlagt.

Färdigt i september

– Det kan komma överraskningar, säger Hans Ekwurtzel.

Tidsplanen är att upphandlingen av saneringen är klar den 1 maj och att reningsarbetet ska vara färdigt i september. Förhoppningen är att byggnationerna av infrastruktur är i gång under hösten.

– Jag tror att detaljplanen kan vinna laga kraft under saneringsperioden, säger Hans Ekwurtzel.

Förutom tio miljoner för sanering är 30 miljoner budgeterat för infrastruktur och byggnation på Iföstrandsområdet under 2012.