Kommunhuset saneras

Bromölla Artikeln publicerades

Kommunhuset i Bromölla håller på att saneras på giftämnet PCB. – Det var så pass höga halter att vi enligt lag var tvungna att sanera, säger miljöinspektör Annelie Berg.

Från och med år 1978 är det i Sverige totalförbjudet att använda det giftiga ämnet PCB i byggmaterial.

Innan dess användes det ofta till bland annat isolering. Just nu pågår en PCB-sanering av kommunhuset.

– De plockar bort fogar runt fönster och dörrar som innehåller ämnet. Man har tidigare inventerat mjukfogarna och sett att de behöver saneras, säger Annelie Berg.

En del personer har varit oroliga för att andas in det giftiga ämnet. Men processen beskrivs vara mycket noggrann.

– De använder en special-dammsugare och skyddsdräkter samtidigt som de har spärrat av arbetsplatsen. Sedan skickas materialet för destruktion till en speciell slutstation, förklarar Berg.

Arbetet beräknas vara färdigt i augusti, men någon uppfattning om hur mycket saneringen kommer att kosta finns inte.

– Vi har 350 000 kronor i budgeten, men vad det kommer att kosta i slutändan vet jag inte, säger fastighetschefen Hans Eriksson.

Om cirka två år står ytterligare fastigheter i kommunen inför PCB-sanering. Då rör det sig bland annat om Iföverken, Nymölla och vårdcentralen.