Malen kan återinföras i Ivösjön

Bromölla Artikeln publicerades

På 1800-talet snärjdes ett riktigt odjur vid namn Silu’rus gla’nis i Ivösjön. Då fångades den näst största malen som någonsin tagit upp ur vattnet i Sverige. Den grova besten vägde hela 127,5 kilogram och kanske kan man säga att Ivösjöns eget Loch Ness-odjur fiskades upp den gången. Idag finns det inte längre någon mal i Ivösjön, men detta faktum är något som Ivösjöns Fiskevårdsförening vill ändra på. Föreningen har nämligen för avsikt att återinföra fiskarten i Ivösjön. Troligen fanns malen kvar i Ivösjön fram på 1910-talet, men den antas ha dött ut i samband med att Helgeån, Holjeån och Ivösjön var kraftigt förorenade. – Förhållandena har nu avsevärt förbättrats genom vattenreningsåtgärder och nedläggning av vattenförorenande industrier. Fiskevårdsföreningen har erfarit att återintroduktion av mal i den tidigare förorenade Helgeån hittills varit lyckade, skriver Brodde Almer och Seppo Kolari i sin skrivelse. Där påpekar de även att malen förr utgjorde ett naturligt inslag i Ivösjöns fiskfauna och därför vill föreningen att länsstyrelsen vidtar åtgärder för att fisken återinförs i sjön. Roger Bing FaktaMal Den lever i sötvatten Den klassas här som akut hotad. Det är världens största sötvattenfiskart. Mal är långsträckt med stor, bred mun med tre par skäggtömmar, en mycket liten ryggfena och en lång analfena. Ryggen är mörk och sidorna mörka med ljusa marmoreringar. Källa: Nationalencyklopedien.