Måsarna väsnas under nätterna - "de ska skjutas" klagar en Bromöllabo

Bromölla Artikeln publicerades
Foto:Ylva Lindroth

Det har kommit ett mejl till kommunstyrelsen om att måsarna i Bromölla för oväsen. "För guds skull samla ihop några jägare och skjut dem", skrev avsändaren.

Svaret kom från miljöinspektör Annika Olsson. Hon meddelar att måsar inte betraktas som en olägenhet för människors hälsa och att det är fastighetsägarens ansvar att hjälpa till att förhindra störningar från måsarna. Detta är ett återkommande problem när måsarna häckar inne i centrum och det brukar inträffa varje år.

Vidare så informerar hon om att det inte är en långsiktig lösning att skjuta måsarna. Det mest effektiva är att försvåra för måsarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat. Det går också att anmäla problemet till miljökontoret som ser till att fastighetsägaren åtgärdar det inför nästa häckningsperiod. Det gäller alltså att hindra måsarna innan de väl etablerat sina bon.