Miljögifter funna i Valjevikens sediment

Valjeviken Artikeln publicerades
Foto:Johanna wallin

Höga halter av miljögiftet HCH har hittats i Valjeviken. Det visar en rapport från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Den visar även att det förekommer höga halter av DDT i Hanöbukten.

Rapporten ger en översikt över halterna av miljöföroreningar i sediment Hanöbukten och vid Blekinges kust. Den är baserad på sedimentprover som SGU har tagit under perioden 1994 till 2014.

Proverna visar höga halter av HCH:er, som har använts som bekämpningsmedel mot insekter främst inom jord- och skogsbruk, finns i Valjeviken mellan Bromölla och Sölvesborg samt i Pukaviksbukten. På båda dessa ställen finns även höga halter av kadmium. Det förekommer även andra miljögifter och tungmetaller i Pukaviksbukten.

Halterna av DDT i sediment ute i Hanöbukten ligger "relativt högt jämfört med många andra utsjöstationer inom den nationella miljöövervakningen", står det i rapporten.