Nej till halverad vindkraftspark

Bromölla Artikeln publicerades

Blekinge Offshore kan tänka sig att halvera antalet vindmöllor i den planerade vindkraftsparken utanför Hanö.

Detta efter kritik bland annat från Försvarsmakten. Den åtgärden spelar ingen roll utan Försvarsmakten står kvar vid sitt nej.

Grundidén för vindkraftparken utanför Hanö är 700 vindkraftverk. Drygt 20 instanser har lämnat in synpunkter på Blekinge Offshore AB:s ansökan om att bygga en vindkraftspark utan för Hanö i Hanöbukten. Enligt bolaget är många av remissvaren positiva, men det finns önskemål om kompletteringar. Blekinge Offshore påpekar även att det finns en del kritiska yttranden.

Ett av dessa kritiska inläggen kommer från Försvarsmakten. Därifrån menar att vindkraftsparken skulle störa dess verksamhet. Hanöbukten Offshore anser och sin sida att de invändningar som Försvarsmakten framställer mot projektet kan och måste lösas. Det framgår av det andrahandsyrkande man lämnat till mark- och miljödomstolen. Bland annat skriver bolaget att man kan tänka sig att reducera vindkraftsparken från 700 vindkraftverk till cirka 350 stycken.

    Men det blir kalla handen från landets militär. "Försvarsmakten har analyserat detta och kommit fram till att det i princip inte innebär någon skillnad alls för Försvarsmaktens tidigare ställningstagande", står det i ett yttrande som Försvarsmakten skickat till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

    Försvarsmakten har en annan uppfattning än Blekinge Offshore hur vilket sätt parken begränsar försvarets övningsmöjligheter. Militären anser vidare att det är skillnad på buller från fartyg och från vindkraftverk och antalet verk försvårar situationen än mer. Vindkraftsbolaget har framför att det inte övas särskilt ofta i området och Försvarsmakten medger att så varit fallet. Detta beror dock på att man bytt fartygsparken och "från och med 2011 och framåt, kommer övningsfrekvensen öka".

    Det finns andra än Försvarsmakten som motsätter sig en vindkraftspark utanför Hanö. Boende på ön framfört oro för att vindkraftsparken ska påverka den unika miljön i området. Miljöförbundet Blekinge Väst och Naturvårdsverket har tagit upp att man behöver undersöka påverkan på sjöfåglar, fladdermöss, fisk och marina däggdjur. Fiskeriverket har framfört synpunkter när det gäller fisk och ål.