Ökad säkerhet i trafiken planeras

Bromölla Artikeln publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget till ny trafikstrategi. En grupp politiker och tjänstemän har formulerat "Trafikstrategi Bromölla kommun" och Vägverket bidrar till finansieringen.

Planen innehåller åtgärder för att förbättra trafiken när det gäller miljö, säkerhet och trivsel och utveckla tillgängligheten. Bromölla är en försökskommun som ingår i ett projekt där Vägverket är involverat i att arbeta med ökad trafiksäkerhet och kommunen har fått 100000 kronor i bidrag för att göra studier om tillgänglighet och möjliga förbättringar.

Inför framtiden ska trafikstrategin finnas med i planeringen när ombyggnader görs och det är tänkt att de första förändringarna ska finnas med i budgeten 2007. Åtgärder som föreslås i planen är sänkta hastigheter, ombyggnader av korsningar, och fler cykelbanor. Tians väg och Folkets husgatan i Bromölla, Linnavångsvägen i Näsum, Byvägen i Gualöv och Östersjövägen i Valje, Edenryd och Nymölla berörs mest av förslagen.

Myndigheter, personer och organisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter på den nya trafikstrategin. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom synpunkterna och godkänt förslaget. Nu är det upp till kommunfullmäktige att besluta om ett antagande av planen.

Jerker Hagman