Pensionärsråd vill att beslut rivs upp

Bromölla Artikeln publicerades
Foto:Roger Bing

Kommunala pensionärsrådet informerades inte om prishöjningen för lunch på Drejaren.

"Det står i reglementet att de ska göra det. Då hade vi reagerat."

Det är pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet som ryter ifrån. Bengt Nilsson, ordförande i PRO Bromölla, och Maj-Britt Haker i SPF Bromölla-Näsum, har i en skrivelse till kommunstyrelsen begärt att prishöjningen ska skjutas på framtiden.

Pensionärsrådet vill få möjlighet att lämna synpunkter på det redan beslutade förslaget, som träder i kraft i dag den 1 februari.

– Vi säger att det står i reglementet att de ska informera oss först och det har inte gjorts. Det hade varit möjligt att informera oss på vårt möte i oktober, säger Maj-Britt Haker.

Nu vill rådet få möjlighet att ta upp prishöjningen på sitt nästa sammanträde i mitten av februari och därefter komma in med synpunkter.

Beslutet, som fattades i kommunfullmäktige i slutet av november, innebär att en lunch kostar 60 kronor och efterrätt på det tio kronor till, det vill säga 70 kronor jämfört med tidigare 52 kronor.

– De gamla som bor på våra boenden vill gärna ha efterrätt. Det har ingått i priset, men nu är det tydligen inte så, säger Maj-Britt Haker.

Hon ställer sig frågande till hur beslutet kunde gå igenom fullmäktige utan att ens debatteras.

– Frågan är hur det har kunnat gå förbi i kommunfullmäktige. Jag hoppas att det går att riva upp i efterhand.

Pensionärsrådet ser med stor oro på vad beslutet kan få för konsekvenser för Drejarens dagcentral.

– Vi är oroliga för att den väldigt positiva verksamheten kommer att minska. För de som äter där fem dagar i veckan blir det ökade matkostnader på över 500 kronor i månaden, säger hon.

– Det är förtvivlat tycker jag. De har inte höjt på flera år, men det är bättre att höja en eller ett par kronor per år än 18 kronor på en gång.