Prover visar att dieseln är borta

Näsum Artikeln publicerades
300 liter diesel rann ut vid olyckan. Trots att saneringen fick avbrytas lite i förtid visar proverna att den räckte.
Foto:Tommy Svensson
300 liter diesel rann ut vid olyckan. Trots att saneringen fick avbrytas lite i förtid visar proverna att den räckte.

På grund av rasrisk fick saneringen efter lastbilsolyckan söder om Näsum avbrytas. Men provresultaten visar att man lyckades får bort den dieselkontaminerade jorden.

Den 26 november körde en lastbil av vägen i ett vattenskyddsområde söder om Näsum. Fordonets tanklock gick sönder och 300 liter diesel rann ut. Arbetet med att sanera marken och få upp jorden som förorenats med diesel påbörjades direkt.

– Vi har nu fått information om jordprovsanalyserna efter saneringen vid väg 116 strax söder om Näsum efter trafikolyckan. Inga halter över KM, känslig markanvändning, kan påvisas, säger Öjvind Hatt, myndighetschef på Bromölla kommun.

Detta trots att saneringen avbröts lite tidigare än man ville på grund av rasrisk.

– De ville gärna ha grävt lite till för säkerhets skull, men det räckte tydligen med det som gjordes då. Hade det varit nödvändigt att gräva sig längre in i vägbanken hade vägen förmodligen fått stängas av under tiden med tanke på rasrisken.