Rektor om dödshotet: ”Enormt allvarligt”

Bromölla Artikeln publicerades
Rektorn på Humleskolan ser onsdagens dödshot med pistol, som senare visade sig vara en attrapp, som mycket allvarligt.
Foto:Bosse Nilsson
Rektorn på Humleskolan ser onsdagens dödshot med pistol, som senare visade sig vara en attrapp, som mycket allvarligt.

Rektorn på Humleskolan ser onsdagens dödshot med pistol, som senare visade sig vara en attrapp, som mycket allvarligt. Skolan ska nu skärpa upp sin handlingsplan för att agera snabbare.

Information lades under torsdagen ut på lärplattformen Infomentor om att vårdnadshavare vid oro kan höra av sig, men också att det inte föreligger någon hotbild mot skolan.

Det var på onsdagseftermiddagen som en elev, som vanligtvis går på en annan skola, kom i gräl med ett par andra jämnåriga elever. Han tog då upp ett föremål som liknade en pistol. Enligt rektor Stina Holmgren ska han ha sagt "Jag ska skjuta dig" till en av pojkarna. Därefter begav han sig till skolbussen och under färden fick han ett samtal från en annan elev, varpå han även uttalade hot till denne med samma innebörd.

– Eleverna sökte upp personal. Därifrån tog vi tag i det utifrån den handlingsplan vi har, säger Stina Holmgren.

Eleverna, som skärrats och chockats, togs om hand av elevhälsoteamet med kurator och skolsköterska. Vårdnadshavare kontaktades.

– Det som hänt har skapat oro och obehagligheter. Det är enormt allvarligt att ha ett vapenliknande föremål på det sättet och framföra hot, säger Stina Holmgren.

När skolan förstod allvaret i situationen sattes den plan som finns vid sådana här krissituationer i verket.

– När vi uppfattar att det hänt något hotfullt säkrar vi upp så mycket som möjligt. Vi låser dörrar, personalen rör sig runt och bevakar entréer innan vi förstår situationen. När vi ringt polis så vidtar vi alla åtgärder för att ta hand om eleverna.

Hanterades situationen som den ska?

– Jag kan tycka att vi inledningsvis behöver bli bättre på att ta det på allvar. Vi kommer att skärpa upp vår handlingsplan så att vi agerar snabbare och mer alert. Det kommer vi att öva på.

Eleven som hotade kommer inte längre att ha någon undervisning på Humleskolan, berättar rektorn. Eleven har dessutom stängts av från sin ordinarie skola.

Rektorn på den skolan kontaktades av personal på Humleskolan när eleven var på väg tillbaka. Rektorn mötte upp vid bussen och hade då kontaktat vårdnadshavare och klasslärare. Pistolattrappen hade eleven med sig.

– Den var med tillbaka till skolan och jag beslagtog den naturligtvis, säger rektorn.

Samtal fördes omgående om vad som hänt och hur de ska gå vidare.

– Han är väl medveten om att detta blev rysligt fel. Såvitt vi förstått det handlar det om en gammal konflikt, men att tanken inte var att det skulle bli någon uppgörelse eller något sådant. Att han hade med sig attrappen var mer för att han skulle känna sig tuff, det var något åt det hållet han sa det, berättar rektorn.

Eleven har stängts av från skolan, till en början veckan ut.

– Avstängning är den yttersta konsekvensen av ett handlande som vi kan göra enligt skollagen. Så det är verkligen en markering.

Finns det problematik på skolan kring det här?

– Nej, det skulle jag inte säga, men det är alltid problematiskt när sådant här händer.

Rektorn kommer att ha daglig kontakt med eleven en tid framöver. Någon kontakt med polisen hade den här skolan inte haft sedan händelsen inträffade.

– Jag pratade inte med polisen i går, jag sökte dem, men fick inget svar. Jag antar att de hör av sig under dagen.