Satsning på Nymölla bruk

Bromölla Artikeln publicerades

Stora Enso satsar tiotals miljoner på Nymölla Bruk när anläggningen uppgraderar en av sina återvinningspannor nästa år.

Under 2013 kommer Stora Enso Nymölla Bruk att bygga om en av sina två återvinningspannor.

– Vi har redan byggt om den lilla pannan 2008, nu är det dags för den stora, berättar Michael Lindemann, vd, Nymölla Bruk.

Återvinningspannorna producerar ånga som bland annat omvandlas till elektricitet för användning i brukets processer.

Kör på biobränsle

– Alla våra pannor kör på biobränsle, säger Michael Lindemann.

Den del av veden som inte används till pappersmassa eldas upp för att ge energi.

I återvinningspannan ska luft och vatten värmas upp till ånga, både luft och vatten värms upp före de kommer in i pannan. Det arbete som nu ska genomföras med pannan är att dessa föruppvärmningsdelar ska bytas och byggas ut, ett arbete som tar runt 20 –29 dagar att genomföra.

– Vad som är bra här är att ombyggnaden kommer att ske samtidigt som ett planerat stopp på anläggningen, säger Michael Lindemann.

Underhållsstopp

Vartannat år stoppas bruket för större underhållsarbete under normalt en veckas tid, då är 700–800 entreprenörer på plats för underhållsarbete och besiktning av maskinerna. Nästa stopp kommer att ske vecka 41 nästa år och då planeras även återvinningspannan att uppgraderas.

Med den nya uppgraderingen kommer tillgängligheten att öka och miljöpåverkan kan minska tack vare energieffektivisering.

– Vi har haft en del problem med läckage och igensättningar tidigare.

Under våren kommer projekteringsarbetet att påbörjas och under vecka två kommer man att ha möten med leverantörer.

– Det är för tidigt att säga hur lång tid arbetet kommer att ta eller vad exakt det kommer att kosta eftersom allt inte är helt klart än. Men det rör sig om tiotals miljoner kronor. Så det är väldigt mycket pengar. Det visar att ägaren har ett förtroende för bruket och det är vi glada och stolta över, säger Michael Lindemann.

Nymölla Bruk har idag tre stycken pannor, den tredje är en fastbränslepanna som eldar bark och pressat bioslam.