Ska betala avgift på 40 000 kronor

Bromölla
Foto:

Bromölla kommun ska betala särskild avgift till staten på 40 000 kronor. Detta eftersom det tagit tid att ordna en kontaktperson.

Artikeln publicerades 22 oktober 2017.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som begärt att förvaltningsrätten ska döma ut den särskilda avgiften. Myndigheten anser att Bromölla kommun tagit för lång tid på sig att få fram en kontaktperson som medborgaren beviljats.

Kommunen å sin sida påpekar att medborgaren endast ville ha en manlig kontaktperson och att det fanns andra försvårande omständigheter till följd av personens funktionsnedsättning.

Rätten förstår kommunens invändning, men anser dock att dröjsmålet inte var skäligt.