Svidande kritik mot friskoleföretag

Bromölla Artikeln publicerades

Företaget har ansökt om att få starta Bromölla praktiska gymnasium. I förra veckan riktades stenhård kritik från Skolinspektionen mot Baggium utbildning AB:s skola i Landskrona.

Skolinspektionen konstaterar ”att huvudmannen (Baggium utbildning AB) saknar förutsättningar att driva en utbildning som uppfyller författningarnas krav”, står det i inspektionsrapporten.

Myndighetens utredare konstaterar att det snabbt måste ske förändringar inom alla områden som har bedömts. Det gäller allt från måluppfyllelse och resultat till pedagogisk ledning och utveckling av skolan samt de enskilda elevernas rätt.

16 punkter att åtgärda

Under rubriken ”Brister som måste åtgärdas” rad-ar Skolinspektionen upp 16 punkter. Kritiken handlar bland annat om att lärare som jobbar på skolan inte har rätt utbildning, att eleverna inte har inflytande över sin utbildning och att kursplanen inte följs. Skolan saknar målinriktat arbete och elever får inte det stöd som de har rätt till.

– Det var hård kritik. Det har varit stora brister och kritiken är befogad, säger Anette Ellis, utbildningschef på Baggium Region Syd.

Hon påpekar att Skolinspektionen, efter en anmälan, gjorde en kontroll av skolan i våras. Sedan dess Anette Ellis jobbat för att komma till rätta med problemen, men det inte lyckas.

– Den här kritiken har vi känt till ett tag och vi har inte suttit overksamma utan i höstas förstärkte jag dåvarande skolledning med ytterligare en person. Men den åtgärden räckte tyvärr inte. 1 februari tillsatte jag en ny tf rektor och den gamla skolledningen fick gå eftersom den inte rätt ut problematiken.

– Det är inte så att vi är på ruta noll i dag utan flera av kritikområdena är redan åtgärdade och nu har vi tre veckor på oss att fila på processen så vi blir en stabil skola.

Vad är det som säger att det som hänt i Landskrona inte händer om ni startar skola i Bromölla?

– Vi har 52 skolor i Sverige och det är ingen annan av de här skolorna som har sådan kritik. I detta fall handlar det om en bristande skoledning där rektorn inte fullgjort sitt uppdrag och i förläningen får jag ta ansvar för detta, säger Anette Ellis.

Så detta som hänt i Landskrona kommer inte att hända i Bromölla?

– Jag kan garantera att det inte kommer att hända på någon annan av våra skolor.

Senast den 13 april ska Baggium se till att skolan i Landskrona fungerar på ett bra sätt. Uppfylls inte kraven då kommer bidragen att dras in och skolan kommer då med all sannolikhet att läggas ner.