Taggen skapar politisk oro i Sölvesborg

Sölvesborg Artikeln publicerades

Taggens vindkraftpark fortsätter att skapa politisk oro. Efter en lång debatt på måndagskvällens fullmäktige i Sölvesborg vann den S-ledda oppositionen voteringen och fick igenom en så kallad minoritetsåterremiss. Nu ska kommunen se över ärendet innan frågan tas upp igen.

I slutändan fanns det två förslag kring Taggen.

Oppositionen begärde alltså återremiss medan Samstyret ville att fullmäktige skulle ställa sig bakom ett kommunalt yttrande till mark- och miljödomstolen i vilket de begär att Försvarsmakten ska göra en riskutredning innan kommunen säger ja eller nej.

Samstyrets förslag fick flest röster, 27-22. Men eftersom mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstade för en återremiss så vann ändå oppositionens förslag.

Kommunalrådet Louise Erixon (SD) medgav att frågan om Taggens vindkraftspark med 40 stycken 220 meter höga vindsnurror i Hanöbukten har väckt många känslor.

Men hon framhöll att det likväl saknas information kring Försvarsmaktens inställning samt att det behövs mer fakta kring hur tumlarna kommer att påverkas av vindkraftverken.

Att den S-ledda oppositionen är betydligt mer positiv till vindkraftsparken än vad Samstyret är rådde det under måndagskvällen ingen tvekan om.

Roine Olsson (S) uttryckte det rakt på sak medan Hillevi Colliander (S) pekade på det faktum att Sölvesborgs vid inte mindre än tre gånger under de senaste tio åren sagt ja till projektet.

– Hur ska vi kunna få andra stora företaget att i fortsättningen vilja etablera sig i Sölvesborg om vi säger nej till Taggen, frågade hon sig.

Även Johanna Beijer lyfte fram att Taggen och lokal energiproduktion blir till stor nytta för kommunen och att många positiva saker kommer att följa med.

Casper Borgström (SD) uttryckte sin skepsis mot vindkraftsparken med motiveringen att Försvaret av allt att döma kommer att säga nej eftersom de vill öva mer i framtiden med skjutfälten i Rinkaby och Ravlunda som bas.

Den beslutade återremissen innebär att hela frågan kring Taggen nu går tillbaka till kommunstyrelsen där ett nytt beslut ska tas senare i vår.

– Det är onödigt att dra det i långbänk, summerade Peter Thyrén (SD).

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.