Tioåring vill ha låg hastighet på väg 116

Bromölla
Flickan föreslår att hastigheten sänks från 80 till 30 km/h.
Foto:

Artikeln publicerades 23 augusti 2017.

En tio-årig flicka från Bromölla skrev till kommunen att hon tycker att hastigheten utanför skjutbanan på väg 116 behöver sänkas, och att även ett övergångsställe och lampor skulle behövas då hon tycker det är otäckt att gå över vägen.

Anders Wanstadius skriver i sitt svar att han tar med sig förslaget till sitt nästa möte med Trafikverket, då det är de som förvaltar vägen.