V: Låt företagen betala mark-sanering

Bromölla Artikeln publicerades

Det är företagen som finns vid Iföstrands- området som ska betala för saneringen av marken, inte skattebetal- arna i Bromölla. Den åsikten framför nu Vänsterpartiet.

BROMÖLLA. I en motion ställd till kommunfullmäktige i Bromölla påpekar vänsterpartisten Alf Jönsson att partiet är emot att Bromölla kommun satsar ”många miljoner ” på Iföstrandsområdet och att det finns frågetecken som måste rätas ut.

”Vi menar att man inte bland annat talat om hur marksanering, som måste göras, ska gå till och vad detta kommer att kosta våra kommuninvånare”, skriver Alf Jönsson.

I motionen skriver han att saneringen av projektområdet överhuvudtaget inte bör komma Bromöllaborna till last.

”Vänsterpartiet anser att de kostnader som kommer att uppstå vid saneringen av marken på Iföstrandsområdet ska bekostas av de olika företag som finns på detta området, det är de och inga andra som tippar olika sorters avfall från sin produktion sedan många år tillbaka”, skriver Alf Jönsson.