Vindkraftverk är ett hot mot örnarna

Bromölla Artikeln publicerades

Två dagar i följd fick KFV:s anläggning i Allarp in örnar som i närkontakt med vindkraftverk. En fågel dog direkt och den andra fick avlivas. Vindkraftverk och elledningar är ett stort hot för den skånska örnpopulationen.

Det är en makaber syn. Den döda havsörnen är i fyra delar där kroppen, stjärten och de båda benen ligger var för sig på grusgången vid KVF:s anläggning i Allarp utanför Bromölla. Orsaken är att den träffats av rotorbladet från ett vindkraftverk.

Magnus Edelius, ordförande KFV Riksförbund, berättar att det skett vid Önnestad. Dagen därpå kommer en rapport om en liknande händelse. Denna gång är det i Lörby utan-för Sölvesborg. En havsörn med öppet vingbrott har hittats intill ett vindkraftverk. Stefan Gabrielsson från KFV hämtar fågeln och kör den till anläggningen i Allarp. Eftersom den är så svårt skadad tvingas man avliva örnen.

Bromöllabon Nils Waldermarsson, ordförande i nordöstra Skåne fågelklubb och sitter i styrelsen för Skånes ornitologiska förenings styrelsen, berättar att vissa fåglar inte uppfattar vindmöllorna som en fara.

  – Statistik visar att rovfåglar och måsfåglar är särskilt utsatta för vindkraftverk. Andra arter, som till exempel gäss, har en förmåga att undvika dem.

  Elledningar

  Han ger exempel på fall där örnar dödats av vindkraftverk i nordöstra Skåne och övriga delar av länet.

  – Det finns ett betydande mörkertal. Förolyckade fåglar som inte hittas beroende på att rovdjuren tar dem eller att de försvinner på annat sätt.

  Nils Waldemarsson påpekar att man från ornitologisk sida inte har något generellt mot vindkraftverk utan bara när vindmöllorna byggs på ställen som man uppfattar som farliga för fåglarna.

  Ett annat problem för de skånska örnstammarna är elledningar och det är främst kungsörnar som drabbats. Något som ses som ett stort problem med tanke på att kungsörnsstammen i Skåne bara består av åtta par.

  – Kungsörnarna sitter gärna på stolparna eftersom det är en bra utsiktspunkt och i samband med det kan de kortsluta ledningar och transformatorer, säger Nils Waldemarsson och tillägger att Eon är ett företag som jobbar aktivt med att gräva ned ledningar och bättra på skyddet vid isolatorer på ledningsnätet.

  Under 2013 hittades fyra döda unga kungsörnar intill elledningsnätet i Skåne. Det var fler än någonsin tidigare. I förra veckan dödades ytterligare två kungsörnar i Skåne av elstötar från kraftledningsstolpar.

  – Vi har länge undrat var för kungsörnarna inte blir fler eftersom de reproduceras sig hyggligt. Här kan vi ha en del av förklaringen.