Winberg bjuds in till Lister

Bromölla Artikeln publicerades

SÖLVESBORG. Kommunens socialdemokratiska politiker har försatts i en knipa så här ett år före valet - ska de följa partilinjen eller ska de arbeta för sina väljare med minkfarmar. Kommunalrådet Jens Åberg hoppas att en diskussion med jordbruksministern ska lösa knuten.

Med anledning av den socialdemokratiska partistyrelsens utspel om att förbjuda minkfarmar har kommunalrådet Jens Åberg bjudit in jordbruksminister Margareta Winberg till ett besök på Listerlandet. Han skriver ”Då kan vi på ett sansat och balanserat sätt med näringen diskutera dess framtid, fiskberedningens och slakteribranschens avfallsproblematik med mera och även göra något studiebesök”. Jens Åberg vidhåller det resonemang som han gav uttryck för då Kristianstadbladet intervjuade honom tidigare i veckan - en vetenskaplig bedömning av om minkarna far illa eller ej där de springer runt, runt i sina minimala burar ska vara avgörande för näringens framtid. I väntan på utredningen ska inga beslut fattas. Han förutsätter att minkarna inte far illa. Skulle utredningen visa något annat är kommunalrådet beredd att ompröva sitt ställningstagande och acceptera ett förbud mot minkfarmar. Hur mycket av dina protester grundar sig i att du är rädd att över en natt få 300 arbetslösa minkfarmare på Listerlandet? – I första hand vill jag att beredningen av ärendet ska vara bättre. Och när det gäller oron att många ska bli arbetslösa så är det så att möjligheten att arbetstillfällen försvinner det är den verklighet vi lever med varje dag, säger Jens Åberg. Från jordbruksdepartementets håll ställer man sig en aning avvisande till invitationen från Sölvesborg och undrar varför ett besök ska vara nödvändigt. – Vi har full insyn i hur det går till i minknäringen. Dessutom besökte en av våra sakkunniga minkfarmar i våras, säger Fredrik Winthagen, jordbruksministerns pressekreterare. Han menar att det är viktigt att hålla isär frågan om det är etiskt försvarbart att hålla minkar i bur enkom för att vi ska flå dem på deras päls, från frågan om minkarna tål hanteringen eller ej. Fredrik Winthagen hänvisar till att det i lagstiftningen för djurskydd finns en paragraf som stadgar att djuren ska kunna ha ett naturligt beteende även i fångenskap. Men eftersom minkar inte finns naturligt i svensk natur pågår en utredning om vad som är naturligt för minken. Mycket tyder på att djuren vill ha stora revir och att de gärna söker sig till vatten för att fiska och det har de inte möjlighet till i en liten stålbur, påpekar han. – För att ta ställning till vad man anser är etiskt försvarbart behöver man inte invänta utredningen. När partistyrelsen nu har föreslagit bifall till en motion som innebär att man av etiska skäl ska förbjuda minkfarmningen bedriver de politik i en annan dimension, förklarar han. birgitta.nilsson @kristianstadsbladet.se