Absurt att ge lagbrytare förmåner

Debatt ,

Att en person som har fått avslag på sin asylansökan men ändå väljer att olagligt stanna kvar stanna kvar i Sverige ska få åtnjuta förmåner på skattebetalarnas bekostnad, torde strida mot allmänhetens rättsuppfattning.

Men uppenbarligen anser majoriteten i Regionfullmäktige att ett sådant beteende ska belönas eftersom man på sammanträdet den 20 juni beslöt att ”papperslösa (utlänningar som vistas utan stöd av myndighetsbeslut eller författning” − en förskönande och kanske mindre kontroversiell omskrivning av ”illegala” − ska ha rätt till sjukresor.


Detta säger vi Sverigedemokrater bestämt nej till och vi reserverade oss därför också mot beslutet. Vi anser att det är fullständigt orimligt att ge två så totalt motstridiga besked: å ena sidan har man som illegal inte rätt att stanna i landet och ska, enligt inte minst inrikesminister Anders Ygeman, snarast förpassas ur landet,

Å andra sidan ger man dessa personer, som vägrar att respektera Migrationsverkets beslut, ett antal rättigheter, som till exempel nu sjukresor. Frågan är ju vilka signaler detta sänder? Ett nej måste betyda ett nej och det är då fullständigt absurt att ge lagbrytare förmåner.


Dessutom framgår det inte vilka de ekonomiska konsekvenserna av denna befängda generositet blir − alltså vad det kostar de skånska skattebetalarna att låta illegala få sjukresor.

Däremot ville Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Region Skåne skulle spara 0.6 miljoner om året genom att sänka ersättningen med egen bil vid sjukresa från 17 till 15 kronor per mil. Detta ville vi Sverigedemokrater höja till 18.50 men röstades ner av övriga partier.

Att så lägga sten på börda tar vi också starkt avstånd från. Räcker det inte med att vara sjuk utan ska den person som måste ta sig till och från sjukvårdsinrättningar i egen bil också straffas ekonomiskt?

Förslaget skulle öka kostnaderna med en försumbar halv miljon kronor per år. Majoriteten föredrar uppenbarligen att i stället lägga skattepengar på personer som illegalt vistas i Skåne.

Patrik Jönsson (SD)

Regionråd