Alliansen skattehöjningar är välkomna

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Johan Nilsson/TT

Skattehöjningar ger sänkta skatteintäkter brukar det heta i Alliansens retorik. I belysning av detta kan jag inte annat än förundras över att den första åtgärd som det nya alliansstyret i Region Skåne föreslår är just en skattehöjning.

Denna förundran stärks ytterligare av att Alliansen under föregående mandatperiod hårdnackat  motsatte sig varje antydan till skattehöjning som föregående S-ledda styre föreslog. Denna totalsvängning i synen ger ett något yrvaket intryck.

Jag välkomnar svängningen, hoppas att denna nya insikt består och att Alliansens i fortsättningen förstår, att vår offentligt finansierade välfärd inte kan finansieras via skattesänkningar utan tvärtom är beroende av våra gemensamt inbetalda skattekronor för att klara av de välfärdstjänster som vi alla är beroende av.

Jan