Äntligen tågstopp i Önnestad

Debatt

Trägen vinner! Äntligen har tillräckligt många beslutsfattare förstått vad det handlar om – pågatåg till Önnestad! Trots det försökte ”krafter” fördröja utbyggnaden ytterligare några år. Men nu har regeringen, på initiativ av Centerpartiet, skjutit till nya medel så att projektet kan komma igång ett år tidigare. Det skriver Östen Warnhag, ordförande, och Karl Gemfeldt, vice ordförande, Centerpartiets avdelning i Araslöv (Önnestad-N Strö-Färlöv).

Artikeln publicerades 3 januari 2012.

”Äntligen? Tågstopp i Önnestad.” Känner ni igen uttrycket. I snart 30 (!) år har Centerpartiet drivit frågan för bättre kollektivtrafik till och från Önnestad. För människor och miljö.

Till att börja med tittade företrädare från övriga partier mest konstigt på oss och undrade kanske om vi var från en annan planet.

De förstod med all säkerhet inte vad miljöpolitik och decentralisering var för något. Det fanns bara ett miljöparti. Det andra var knappt fött.

Men trägen vinner!Äntligen har tillräckligt många beslutsfattare förstått vad det handlar om. Pågatåg till Önestad!

Trots det försökte ”krafter” fördröja utbyggnaden ytterligare några år. Men nu har regeringen, på initiativ av Centerpartiet, skjutit till nya medel så att projektet kan komma igång ett år tidigare.

Men det här är bara början. Nu måste Kristianstads kommun, Trafikverket och Skånetrafiken börja samarbeta och verkligen se till att pågatågssatsningen blir den framgång som alla behöver.

I takt med att lämplig mark för byggnation håller på att ta slut runt de större orterna, finns många byar som har alla förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Tågpendling kommer i första hand att ske mot Hässleholm och vidare. Österut finns betydligt färre arbetstillfällen och mot Kristianstad kommer även fortsättningsvis buss att behövas, inte minst för att många arbetsplatser ligger längs vägen in mot Kristianstads centrum.

Matartrafik till pågatågstation Önnestad. Byarna runt Önnestad behöver också kunna ta del av kollektivtrafiken. En ringlinje med buss Skoglösa-Strö-Bjärlöv-Färlöv-Önnestad, har alla förutsättningar för ett stort resandeunderlag. Inte minst för gymnasieelever som kommunen har dragit in bussen för.

Gång- och cykelväg Färlöv-Önnestad. Även denna fråga har Centerpartiet drivit under många år. För människor och miljö. Angående finansiering av GC-vägar i och mellan mindre orter finns en underlig principiell låsning mellan kommunen och Trafikverket som måste öppnas upp.

Högstadieeleverna från Färlöv och Vinnö går i Önnestads skola. Vägen är i dag, med kurvor och backar, livsfarlig för oskyddade trafikanter att ge sig ut på.

Den nya trafikplatsen i Önnestad har gjort det enklare för den tunga trafiken att köra här, och antalet turer med kollektivtrafiken har minskat på senare år. Avståndet är utmärkt för cykelpendling!

Flerfamiljshus i Önnestad (Och varför inte även i Färlöv?). Utbyggd kollektivtrafik ger också förutsättningar för mindre hushåll att bosätta sig här och komma närmare naturen.

Området närmast stationen i Önnestad lämpar sig utmärkt för bostäder, i synnerhet flerfamiljshus. Börja bygg redan nu, så hinner några bostäder stå klara samtidigt som tågen börjar stanna!

Vi ser fram emot ett spännande 2012.