Är dagens politik endast till för att fördriva tiden?

Debatt Artikeln publicerades
Statsminister Stefan Löfven (S) tycks i alla fall åtnjuta ett gott förtroende utanför Sverige, menar insändaskribenten.
Foto: Kicki Nilsson/TT
Statsminister Stefan Löfven (S) tycks i alla fall åtnjuta ett gott förtroende utanför Sverige, menar insändaskribenten.

Jag måste nog efter en ganska lång levnad fråga mig, vart dagens politik leder.

Själv har jag haft förmånen att uppleva 50-, 60-, 70- och 80-talen, som var en tid då vi tillsammans skapade ett samhälle, där varje medborgare, oavsett status, kunde leva ett allt drägligare liv. Alla yrkesgrupper deltog och även de lägre lönegrupperna fick möjlighet att känna av vad vällevnad innebär.

Är det så idag? Absolut inte. Allt fler, även friska människor, får det svårare och svårare att få finanserna att gå ihop och löneskillnaderna mellan olika grupper bara ökar och ökar och detta sopar dagens löneförhandlare under mattan och fortsätter sitt procent-tänkande.

Förr kunde partierna samarbeta över gränserna och ofta fick de partier, som inte hade regeringsmakten igenom en hel del av sina förslag, men idag skall man ju i första hand försöka fördärva för motståndaren.

Naturligtvis kan vi nog tacka vår neutralitet under kriget för en hel del, men även samarbetet över partigränserna bidrog till att allt fler fick ta del av välfärden.

Dagens politik liknar alltmer en sandlåda, där det gäller att rasera sandslotten för varandra. Om ett parti föreslår en satsning på 100 kronor, så måste de andra partierna till varje pris komma med egna förslag. Ett parti vill ge 102 kronor och ett annat parti 98 kronor. Att nedlåta sig till att godkänna de 100 kronorna att vara lagom går deras ära förnär.

Hur många gånger har jag inte läst i tidningen att ”Löfven måste bort till varje pris” som om han vore den ende i regeringen. Han, så väl som alla de andra har kanske inte alltid rätt, men han är för närvarande utsedd att hålla i tömmarna och det finns väl något, som han kan premieras för. Han tycks i alla fall ha ett gott förtroende utanför Sverige.

I Sverige kämpar de andra partierna för att motarbeta den sittande med full kraft. Blir det ombytta roller vid nästa val?

Jag trodde, att våra förtroendevalda skulle vara förebilder för att leva i samverkan och god harmoni. Tänk om vi andra i samhället skulle börja ta efter och börja hata varandra ute i stugorna. Tråkigt nog måste jag konstatera att det finns vissa tendenser redan.

Så kära politiker, läs vår historia och titta gärna tillbaka på de goda åren fram till slutet av 1980-talet och framför allt se till att vi får behålla våra idéer om att leva tillsammans och inte ändra på detta för att nytillkomna skall återinföra något som vi under lång tid lyckats få bort.

Sluta att i första hand enbart tänka på partiets bästa och istället gå in för att tänka på samhällets bästa.

Men om det nu skulle vara så illa med dagens regering som oppositionen säger, så vore det väl smart, att låta Löfven fortsätta ostört. Då har ni ju valsegern till hösten som i en liten ask, utan att behöva anstränga er, för ni tror väl inte att väljarkåren är att betrakta som mindre vetande.

Torsten Lindell

politisk oberoende