Automatisera eller inte automatisera?

Debatt Artikeln publicerades

När av produktionen varor och tjänster automatiseras minskar behovet av antalet anställda.

Att inte investera för att effektivisera produktionen genom ökad automatisering leder på sikt till att produktionen måste upphöra.

Bakom de konstateranden jag anför ligger givetvis det vi kallar globaliseringen.

På lokal nivå, här i Bromölla till exempel, har vi nu möjlighet att se effekterna av att automatisera respektive att inte automatisera.

Keramiska produkter för sanitära ändamål är i dag, mer eller mindre, helautomatiserad. Drygt 100 anställda krävs för övervakning samtidigt som produktionen mångdubblats.

Produktion av keramiska isolatorer har inte automatiserats till den grad som gäller för sanitetsgodset och därför har vi nu fått veta att samtliga anställda måste avskedas.

För kommunens ekonomi = allas vår ekonomi innebär utvecklingen enligt ovan en svår påfrestning. De sociala kostnaderna ökar samtidigt som skatteintäkterna minskar.

På längre sikt uppstår en risk för att kommunens attraktionskraft försämras.

Gert Rosenlind

autonom ledamot av kommunfullmäktige i Bromölla