Behöver Östra Göinge ett nytt lokalt parti?

Debatt Artikeln publicerades

Att etablera ett nytt parti innebär att man politiskt vill fylla ett tomrum andra partier inte kan fylla.

Den 7 april lanserade Kristianstadsbladet ”Mitt Göinges” vallista. Ann Ahlbin, listans första namn och talesperson pekar på tre, för det nya partiets nog så viktiga valfrågor. Arbetslösheten, ohälsan bland barn och otryggheten. Frågorna drivs redan av samtliga partier i Östra Göinge kommunfullmäktige, med mer eller mindre framgång. Dessutom arbetar samtliga partier övergripande på riksdagsnivå, med exakt samma frågor.

Att som ett nytt kommunalt parti gripa sig an dessa frågor, utan förmåga till radikala förändringar åt ett eller annat håll och utan back upp från en riksdagsgrupp, tycks för mig personligen framstå som ett lönlöst politiskt projekt. Detta skall ställas mot det faktum att ett beslut gällande den kommande kommunala budgeten skall tas. Möjligt är att ”Mitt Göinge” vill spetsa in sig på en vågmästarroll, för att på sått komma till tals. Maktägandet och påverkan är två helt skilda saker. Än viktigare är det i en valrörelse att kunna förmedla ett trovärdigt kommunalt program, om man nu vill framstå som ett alternativ till samtliga andra representerade partier. Något som ”Mitt Göinge” tycks förbigå i sin analys. Man kan inte, om man nu är politiskt seriös bara spela på väljarnas godtycke, utan man måste mer konkret kunna redovisa innehållet i de politiska avtryck man tänkt sätta med sin förda politik. Annars blir det samma resultat för en väljares lagda röst, som att dra en trisslott i en tobaksaffär och som de flesta av erfarenhet vet är en nitlott. Östra Göinge är knappast betjänat av ytterligare ett mittenparti som följer kyrktuppens vindriktning.

Ett långt mer konkret och trovärdigt bevis för var man tänker sätta ner foten i den kommunalpolitiska debatten erfordras, för att på sikt kunna uppnå en gångbar politisk trovärdighet.

Per af Forselles