”Bliv vid din läst!”

Debatt Artikeln publicerades

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa om Hälsoringens neddragning av läkarbemanningen i Lönsboda och Osby.

Motivet uppges vara att spara pengar, åt aktieägarna. Man kan naturligtvis fråga sig om Hälsoringens primära uppgift är att åstadkomma aktieutdelning eller att åstadkomma god hälsa för de medborgare, de genom avtal med Region Skåne är satta att sköta?

Svaret på denna fråga är synnerligen enkelt.

Vad man däremot kanfråga sig är om inte Regionen i sitt avtal med Hälsoringen varit så klarsynt att man reglerat läkarbemanningen med mera på de externt drivna hälsocentralerna. Om så inte är fallet kan detta tyckas lika naivt som när man i samma tidning kan läsa att Region Skåne ska investera 350 miljoner kronor i vindkraftverk samtidigt som man skall spara en miljard kronor i budgeten för 2013. Tidigare har det allmänna i dåliga avtal överlag sålt ut sin kraftproduktion!! Till detta kan bara sägas - Skomakare bliv vid din läst!

Regionens primära uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård för medborgarna. Härtill kan väl också läggas att det skall finnas förutsättningar att bo och leva i hela regionen.

Hur detta hänger samman tycks den styrande självgoda femklövern med ett ensartat storstadsperspektiv inte förstå. Exempel Lönsboda där man först lägger ner folktandvården och sedan försämrar bussförbindelserna för att sedan som grädde på moset tillåta en reducerad läkarbemanning på Hälsocentralen. Vad kommer sedan att hända med apotek och övriga butiker som en följd? En tröst är måhända att huspriserna inte kan bli lägre än vad är idag.