Bokinkast till Knislinge bibliotek, tack!

Debatt Artikeln publicerades

Bibliotek och själva idén om att ha saker tillsammans och låna och lämna tillbaka är genialisk på många sätt, inte minst i ett miljöperspektiv.

Världen förändras och biblioteken måste också förändras i takt med den. Det betyder inte att biblioteken ska avvecklas, utan utvecklas. Knislinge bibliotek har för en tid sedan minskat öppettiderna och även tagit bort möjligheten att lämna tillbaka böcker i ett bokinkast. Att minska tillgängligheten och göra återlämning mer komplicerad gör troligtvis inte att fler besöker biblioteket, snarare färre. Ge istället Knislinge bibliotek hopp, framtidstro och utveckling av verksamheten!

Bokläsande Knislingebo