Bönderna i Sverige kväver inte Östersjön

Debatt ,

Sveriges lantbrukare bedriver ett ansvarsfullt lantbruk, anser Centerparitets Lars-Ivar Ericson.

Det är bra att Östersjöns miljö granskas och vi kan känna oro över vattenkvalité och fiskdöd. Det är viktigt att i denna fråga ta till sig saklig information.

Därför är det tråkigt att Aftonbladet på ledare har rubriken "Bönder kväver snart Östersjön". Sveriges lantbrukare bedriver ett ansvarsfullt lantbruk och gör mycket för att minska läckage av växtnäring. När det gäller Östersjöns framtid så borde mer uppmärksamhet riktas mot östländerna och deras minimala reningsanläggningar istället för att som Aftonbladet sprida desinformation. De gröna näringarna med bas i jord skog och trädgård representerar mer än 6 procent av Sveriges BNP och nästan 5% av sysselsättningen. Det är dags för ledarskribenten att se möjligheterna i en framtidsbransch.

Lars-Ivar Ericson C

Tyringe

kandidat i riksdagsvalet