Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet?

Debatt Artikeln publicerades
 Valaffisch från 2006.
Foto: Bosse Nilsson
Valaffisch från 2006.

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gärning visa att det är viktigt att det finns ett självständigt agerande, ärligt och aktivt sakpolitiskt lokalt parti, med oegennyttiga företrädare, i Kristianstads kommun. Ett parti som anser att det är viktigare i politik att tjäna kommuninvånarna än tjäna för den egna inkomsten och det personliga egot.

Att Åhuspartiet, Åå, hamnar som toppnyhet på Kristianstadsbladet förstasida har inte hänt så ofta senare år. I fredags, 9 februari, var det dags. ”Åhuspartiet på väg mot nedläggning” löd rubriken.

Som ett argument hänvisar KB till sin opinionsundersökning redovisad i januari. Denna visar troligen, precis som tidigare, att resultatet för Åå är betydligt lägre än det egentliga stödet. De 0,2 procent som undersökningen gav Åå är sannolikt fem gånger större, runt en procent, vilket också är lågt. Åå har från start haft sitt stöd, sina väljare, i huvudsak från Åhus- och Yngsjöområdet, och detta får inte genomslag.

De stora fullmäktigepartierna har ju i sann demokratisk ordning – ”den större tar inte hänsyn till den mindres önskemål” – tagit beslut om att en småpartispärr på tre procent ska gälla och att minska antalet kf-ledamöter från 71 till 65.

De stora hade kunnat besluta om en valkrets för hela kommunen och en småpartispärr på två procent. En sådan hade varit möjlig att klara för Åhuspartiet, med ett antal fler aktiva och engagerade personer och en väl utförd valrörelse. Tre procent känns himmelshögt sett till de senaste två valens resultat och den situation och miljö vi verkar i.

Åhuspartiet är av Sveriges renodlade 138 lokala kommunpartier det minsta sett till valandelen 2014. Vi fick 1,2 procent. I valet 2010 var det 1,18 procent. Sverigelägst då också. Nu behöver vi nästan ha tre gånger så många röster som senast. Är det realistiskt?

Stödet från väljare i Åhus med omland i hemmavalkretsen har lett till att vi med tidigare system fått säte i fullmäktige. Det nya systemet med spärr och utjämningsmandat tar hänsyn till ett partis samtliga avgivna röster, vilket är en annan grad av rättvisa. För Åhuspartiets möjligheter att vara en del i politiken försvårar det brutalt.

För Åå är en aktuell fråga inte en nedläggning av partiet. Måhända blir det en effekt. Frågan är om ska vi ställa upp i valet till kommunfullmäktige i år? Är förutsättningarna sådana att vi kan få så många röster att vi når över tre procent?

I vårt första val 1994 fick vi 3,5 procent. 1 mars 1994 var vi på Bladets förstasida för första gången, som nybildat parti. Måhända ska vi tänka tillbaka på allt det vi har lyckats åstadkomma genom vår sakpolitik, själva eller med andras stöd? Utan Åhuspartiet hade andra partiers politiker fått härja mer fritt, och bland annat okritiserat kunnat sätta sig över lagar och låtit partitaktik gå före invånares intressen.

Ett Åhuspartiet som tydlig företrädare för Åhus med omland kommer, oavsett vårt beslut, alltid att behövas.

Åhuspartiet

Åke Hultqvist

Anders Björklund