Bort med tassarna från E22

Debatt ,
Enligt allianregeringens infrastrukturplan ska utbyggnaden av E 22 mellan Linderöd och Vä och mellan Fjälkinge och Gualöv vara klar runt 2020. En seger för påverkansarbetet som skett sedan 1990-talet, skriver fyra skånska allianspolitiker.
Foto:Tom Wall
Enligt allianregeringens infrastrukturplan ska utbyggnaden av E 22 mellan Linderöd och Vä och mellan Fjälkinge och Gualöv vara klar runt 2020. En seger för påverkansarbetet som skett sedan 1990-talet, skriver fyra skånska allianspolitiker.

Infrastruktur/ Det är viktigt att rusta upp E 22. Om transportsystemet ska fungera behövs fler och bättre vägar. Det skriver fyra allianspolitiker i Region Skåne.

Äntligen!” Så känner nog många blekingar i dag. Det är en känsla vi delar med dem. I dag invigs nämligen motor-vägen mellan Sölve och Stensnäs – en viktig upprustning av en ofta avgörande förbindelse i sydöstra Sverige.

Tre år har gått sedan det första spadtaget togs. Resultatet kan beskrivas på många sätt. Förutom kortare restid så är det med bredare vägbanor och planskilda korsningar en nödvändig satsning på ökad trafiksäkerhet för uppemot 15 000 som kör den 15 kilometer långa sträckan en vanlig dag. Politiskt är det en markering mot de – ofta storstadspolitiker – som felaktigt tror att vägburen trafik tillhör dåtiden och som tar varje chans att bekämpa bilar i stället för dåliga bränslen.

Vi lovsjunger gärna tågtrafik. I vårt budgetförslag för Region Skåne finns en större satsning på kollektivtrafik än vad det vingliga ”styret” planerar. En stor del är tänkt att landa i nordöstra Skåne så att fler ska kunna åka buss till de nya pågatågsstationerna.

Samtidigt vägrar vi vara naiva. Mer räls och mer tåg är inte hela lösningen. Om transportsystemet ska fungera behövs också fler och bättre vägar. Som allianspolitiker – och nordostskåningar – har vi lagt mycket tid och kraft på att hela E 22 ska bli motorväg. Vi är inte framme än, men för varje ny etapp som invigs känns målet lite närmare.

Att rusta upp E 22 är viktigt av flera skäl. Trafiksäkerheten blir bättre när trafiken separeras med fasta barriärer. Med dubbla filer och förstärkningar i det övriga vägnätet för långsamgående fordon ökar framkomligheten. Förutsättningar för ökad tillväxt skapas, vilket i sin tur säkerställer välfärd och välstånd.

Och – icke att förglömma – bättre vägar för oss människor närmare varandra.

I vårt hörn av Skåne återstår etapperna Linderöd-Vä och Fjälkinge-Gualöv. Planerad byggstart är nästa år. Enligt allianregeringens infrastrukturplan ska allt vara klart runt 2020. Det är en seger för det påverkansarbete som skett längs E 22 sedan 1990-talet.

Samtidigt är vi uppriktigt sagt oroliga. Om tidsplanen ska hålla måste E 22 prioriteras. När nu S och MP styr såväl regering som region riskerar det att få konsekvenser. Vi är många som minns regeringen Perssons svek från 2004 när pengar öronmärkta för E 22 plötsligt skickades till Trollhättan. Det försenade arbetet med minst fyra år.

Vi vet också att MP motarbetar vägbyggen så ofta de kan. Både Bromma flygplats och HH-leden ifrågasätts nu. Vi vet inte heller hur det blir med nödvändig regional medfinansiering i samband med Sverigebygget, eller Sverigeförhandlingen som de samtalsfokuserade rödgröna har valt att kalla det för. Att det blir en miljöpartist som ansvarar för dessa frågor i Region Skåne skänker ingen större trygghet.

Alliansen gick till val på att E 22 ska bli klar enligt plan. Det tänker vi fortsätta kämpa för. Nu är det upp till den nya regeringen och regionledningen att leverera svar. Hur blir det med E 22? Är det full fart som gäller? Nordostskåningarna har väntat länge nog. Nu är det vår tur att få känna:

”Äntligen!”