Bromölla är en kommun som sticker ut

Debatt Artikeln publicerades

Betraktelse över politiken i Bromölla 2017

Det finns politiska partier i Bromölla som investerat i framtiden, Ivöstrandområdet med idrottsparken och Sparbankshallen, ny storförskola och trygghetsboendet Pynten, Maxirondellen, industrimark ”Åbylyckorna” , vatten och avlopp i Grödby och Håkanrydsområdet, ny va-ledning till Näsum, vilket har medfört att Axeltorpsområdet kan anslutas till det kommunala va-nätet, investerat i skola och förskola i Näsum

Så finns det politiska partier i Bromölla som ser alla investeringar som en kostnad så fort de får tillfälle att svartmåla Bromölla och Sverige.

Men sanningen är att Bromölla är en kommun som sticker ut enligt vad Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare för Skåne Nordost, konstaterat. Kristianstad har stuckit ut de senaste åren, det är ett stort tryck här. Men generellt är det nog Bromölla som stuckit ut under året, inte bara i regionen utan också nationellt. Vi hade tre kommuner bland de fem bästa i SKL:s undersökning av företagens nöjdhet med kommunen, varav Bromölla låg tvåa på listan över hela riket. Kommunen toppade ju också nyligen listan över var företagen är mest benägna att nyanställa, där var man bäst i hela Sverige, säger Malin Wildt-Persson.

Det är flera förklaringar till detta, men en anledning är vårt gemensamma arbete med att förenkla för företagen i kontakterna med kommunen. Bromölla har också kommit långt i transformationen av mycket tung industri till flera mindre företag. De har även gjort en satsning på sitt näringslivskontor, och har duktig personal där. Sedan ser vi, inte bara i Bromölla, att när vi börjar tro på vår förmåga att bidra till Skånes utveckling så händer det mer, man vågar satsa.

Kjell Olofsson

Jerzy Michalski

Bromölla S-förening