Bygg ut med kallbadhus i Helge å

Badhus Artikeln publicerades
Plats för kallbadhus och vacker utsikt för badhusbesökare?
Plats för kallbadhus och vacker utsikt för badhusbesökare?

Åter för man fram tanken på att bygga ny högskola där idag badhus/gym med fantastisk vy över vattenriket är beläget. Jonny Persson, Kristianstad, har skrivit ett medborgarförslag.

Om det nu är så att högskolan ska flyttas till centrala Kristianstad så varför inte flytta in i södra delen av gallerian (som till största delen står tom) , enligt uppgift ska det även gå att bygga till ett par våningar.

Genom en flytt av högskolan till Gallerian Boulevard kommer flödet av elever genom centrum till resecentrum att öka som förhoppningsvis kommer att gynna näringsidkarna i city.

Det har skrivits en hel del om att låta uppföra ett nytt badhus i Kristianstad

Jag vill med detta inlägg lägga ett nytt förslag som enligt min bedömning inte kommer att bli dyrare än föreslagna utförande, tvärtom kommer det förmodligen att bli billigare samt lyfta miljön kring badhuset och Naturum.

Bygg till och renovera befintligt badhus i etapper enligt följande:

Etapp 1: Ny 50 meters bassäng, ny entré eventuellt omklädningsrum på parkering mellan befintligt badhus och Barbacka (äldre byggnader mot väster rives har ju bedömts vara i dåligt skick). Inom ett övre plan anordnas omklädningsrum, bastu, relaxutrymme med mera. På yttertak anordnas solcellsanläggning som kopplas till elsystemet.

Etapp 2: När etapp 1 är färdigställd och kan tas i drift avgränsas befintlig simhall med hopptorn, befintlig bassäng rivs helt och ersätts med ny bassäng i utförande lika befintlig.

Etapp 3: När etapp 2 är färdigställd och kan tas i drift avgränsas befintlig träningsbassäng, befintlig bassäng rivs helt och ersätts med ny bassäng i utförande lika befintlig.

Etapp 4: Nytt kallbadhus byggs ut i Helge å, eventuellt med samlingsrum med utsikt över vattenriket.

Befintligt friskvårdshus bibehålles (som uppförts och finansierats av lokal företagare).

Lösning av kommunikationsytor och detaljutförande av badhuset överlämnar jag till lämplig arkitekt.

Med mitt förslag erhålls fördelar:

1 Mediaförsörjning är befintlig (eventuell förstärkning).

2 Vattenreningsanläggningar är befintliga (eventuell förstärkning).

3 Rivnings- och saneringskostnader blir minimala.

4 Badhuset hålls i drift under om- och tillbyggnaden.

5 Perfekt läge avseende kommunikationer

6 Föreningars önskemål om tävlings- respektive träningsbassäng, hopptorn med med uppfylls.

7 Badhuset behålls där majoriteten av medborgarna önskar.

8 Den fantastiska vyn över Naturum och vattenriket är tillgänglig för alla inte enbart högskolans personal och elever.

Uppförande av badhus på annan plats har bedömts till cirka 500 miljoner kronor härtill kommer:

1 Anslutningsavgift fjärrvärme

2 Anslutningsavgift vatten/avlopp

3 Anslutningsavgift elkraft

4 Rivnings och saneringskostnad för gamla badhuset

5 Inget gym

6 Inget hopptorn

Jonny Persson

Kristianstad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.