C måste ta ställning för stärkt yrkeshögskolaDebatt ,Sverige behöver fler utbildningar som leder till jobb. Den stora bristen på arbetskraft inom byggindustrin är ett allvarligt hot mot bostadsbyggandet i hela landet.

Bristen på administrativ vårdpersonal bidrar starkt till den tunga belastningen inom vården. Listan kan göras lång på behov inom viktiga samhällsfunktioner som nu och inom några år kommer behöva tryggas. 


Här i nordöstra Skåne kan yrkeshögskolor starkt bidra till vår regionala tillväxt och attraktionskraft, men framförallt kan de hjälpa människor att utbilda sig specifikt till de jobb som verkligen efterfrågas i näringslivet.

Genom att stärka yrkeshögskolan kan vi göra skillnad i en tid då alltför många människor står utanför jobbtryggheten.

 Utanför jobbtryggheten står bland annat nyanlända och personer med begränsad utbildningsbakgrund. Vi behöver stärka arbetsmarknaden och föra in dessa personer i arbete.

Yrkeshögskoleutbildningarna, där nio av tio studenter får jobb inom ett år efter examen, har en viktig roll att åstadkomma förbättrad integration och ökad sysselsättning.

Det som krävs är att yrkeshögskolorna får högre status och bättre spelregler. Yrkeshögskolorna måste bli större, tydligare och mer långsiktiga.

På Centerpartiets partistämma vill vi därför att Centerpartiet ska anta nya förslag på dessa områden.

 Alla utbildningar behöver inte vara akademiska. Yrkeshögskolorna måste ta större plats inom det eftergymnasiala utbildningsväsendet genom att få bedriva fler yrkesinriktade utbildningar som i dag ges på universitet och högskolor, och genom att resurser riktas om från akademin till yrkeshögskolan.

Några exempel på yrken som det bör kunna gå att utbildas till på yrkeshögskolan är ekonomiassistent, informatörer och journalister.

Vidare behöver finansieringen breddas. I dag finns det dessutom YH-utbildningar som är godkända för att bedrivas, men som hindras från att bedrivas på grund av taket för de avgiftsfinansierade platserna. Om dessa platser ska kunna genomföras måste antalet platser som finansieras av studieavgifter öka.

Yrkeshögskolorna behöver därtill bättre spelregler för att kunna bygga upp en tydlighet med sin verksamhet. Då måste utbildningarna få tillstånd att bedrivas under längre tid än två eller tre år.


Runtom i Sverige finns ett skriande behov av jobb som kan trygga samhällsfunktioner inom bostadsbyggandet, vården och mycket annat. Det är tydligt att Sverige behöver utveckla yrkesutbildningarna. På Centerpartiets partistämma tar vi därför ställning för att stärka yrkeshögskolorna.Simon Palme (C)

förbundsordförande Centerstudenter

Sofia Nilsson (C)


gruppledare Centerpartiet Östra Göinge