C4-Shopping en sagans onda drake

Debatt Artikeln publicerades

Såsom dåvarande aktiv debattör för att försöka förhindra ännu ett gigantiskt shoppingbygge i Hammar, känns det frestande att lämna några kommentarer till Carl Ekbergs och Roger Hildebrands insändare.

Carl följer stolt familjetraditionen med största engagemang och nyskapad framgång. Han dricker inga bittra kalkar och vill endast, vad jag förstår, skapa förståelse för vikten av ett aktivt centrum för alla. Att Sandelins på hörnan går så strålande är roligt inte minst för ägaren. Att handlare i centrum idag lever i ett tufft klimat innebär inte att alla är knägående.

Duperingsfasen

På min tid i C4 Shopping debatten fanns ingen ände på superlativen. Folk skulle strömma från när och fjärran, Centra som Emporia, Väla, Ullared etc. skulle få en match. Kristianstad bli ett handelns Mecka med 1000 personers nyanställning! Man kan ju inte bara missa ett sånt tillfälle.

Affärsidén.

Få kommunen att ge engagemang och sälja mark för subventioneringskostnad med tillhörande slott. Vi får ju en blomstrande stad! Det talades bland kritikerna, bl.a. mig själv, om en spekulationsaffär, vilket dementerades på det bestämdaste. Det tog inte lång tid förrän C4 Shopping var sålt till internationella affärsintressen och kommunen stod där med ”Lång näsa” och Frankenius med privat slott och tillhörande värdefull tomtmark.

Slutfasen.

En förblindad Roger Hildebrand, som inte direkt rosat affärsmarknaden i centrum, vill jag påminna om redan kontrakterade butiker till C4 Shopping och vad konkurrensen om kvarvarande köputrymme betyder. Det jag oroar mig mer för är den bitterhetens kalk som ett icke behövt spekulationsobjekt kan komma att sprida över Kristianstad och dess innevånare.

Rolf Terve

Åhus