Dags att tänka över sina middagsvanor

Debatt ,

Att umgås över en bit mat är oftast en trevlig upplevelse och basen för de flesta sociala begivenheter.

Tänk dig att när du sätter dig vid ett matbord och du hör att vattnet står och forsar i rummet bredvid. Är det artigt att leende sitta kvar och konversera?

Varje ägg i måltiden innebär att 200 liter vatten har utnyttjats. Varje liter mjölk kräver minst 600 liter vatten och ett kilo nötkött ofattbara 16 000 liter. Vid en vanlig familjemåltid baserad på nötkött slösas motsvarande minst två rejäla swimingpooler vatten bort. Kräver god ton att detta respekteras?

Innehåller måltiden kyckling eller gris är det svårt att inte tänka på antibiotikaresistenta bakterier som fler än vart tredje djur i Sverige bär på. Cirka 80 procent av all antibiotika globalt ges till djur, främst för att de ska växa fortare. Är det socialt kompetent att foga sig?

Varje maträtt som innehåller kvarlevor från djur påminner starkt om allt det lidande djuren utsatts för. Begreppet human slakt är en myt, och samtliga djur äger förmågan att lida.

Att i tysthet delta och godkänna att kännande individer offrats i onödan är för många inte längre acceptabelt.

Peter Kalmström Supervegobloggen