Dags för jämställda villkor i välfärdssektorn!

Arbetsmarknad Artikeln publicerades
Många yrkesskickliga barnmorskor väljer att lämna verksamheten på grund av dåliga löne- och arbetsvillkor.
Foto: Lena Gunnarsson
Många yrkesskickliga barnmorskor väljer att lämna verksamheten på grund av dåliga löne- och arbetsvillkor.

Vårdförbundet förhandlar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, med tydligt uppdrag från medlemmarna. Det är dags att göra villkoren i vården jämställda och hälsosamma, skriver Malin Tillgren från förbundets Skånekontor.

I Vårdförbundets Livslönerapport från 2016 konstateras att det skiljer mer än 30 procent i livslön mellan en specialistsjuksköterska respektive barnmorska och en civilingenjör, trots liknande utbildningslängd och svårighetsgrad i yrket. Löneutvecklingen för våra livsviktiga legitimationsyrken barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor försvagas vid 35 års ålder och mattas ytterligare av vid 45.

Erfarna och särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor väljer att lämna verksamheterna på grund av svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön. Följden blir övertid, svårigheter att få semester, hög personalomsättning, försämrad arbetsmiljö, bristande bemanning och kontinuitet samt ohälsa och höga sjuktal för personalen. Detta leder till negativa konsekvenser för befolkningens tillgång till en säker hälso- och sjukvård.

Erfarenhet, kompetens, specialistkunskap och karriär i yrket måste löna sig.

För att lösa bemanningskrisen behövs – utöver en god löneutveckling för hela kollektivet – en satsning på särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet, kompetens, specialistkunskap och karriär i yrket måste löna sig. Vårdförbundet kräver en särskilda lönesatsning på särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, chefer och avancerade specialistsjuksköterskor. Vårdförbundets yrkande om särskild lönesatsning beräknas omfatta var fjärde medarbetare och innebär ett påslag på minst 10 000 kronor mer i månaden.

Vårdförbundets medlemmar är nödvändiga och efterfrågade dygnets alla timmar, årets alla dagar. Idag är arbetstidsmåttet i det centrala avtalet för ständig natt inom kommunal verksamhet samt Sobona två timmar högre jämfört med landstingsdriven verksamhet. Region Skåne, Hässleholms och Burlövs kommuner har förstått och agerat genom lokala kollektivavtal för att ge Vårdförbundets medlemmar den tid för återhämtning som behövs. För övriga 31 kommuner i Skåne och Sobona verkar det krävas en förändring i det centrala avtalet för att ge lika villkor.

Vi behöver tillsammans med arbetsgivarna få till lokalt fungerande processer kring hälsosam arbetstidsförläggning...

En väl fungerande arbetstidsförläggning 24/7/365 är avgörande för vården. Vi behöver tillsammans med arbetsgivarna få till lokalt fungerande processer kring hälsosam arbetstidsförläggning inkluderande schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, semesterplanering med mera. Våra medlemmar har rätt till ett hållbart yrkesliv och möjligheten att kunna planera sin fritid.

Vi uppmanar politiker och beslutsfattare i vården att ge SKL och Sobona mandat att möta oss i våra krav på bättre villkor. Tillsammans kan vi ge de bästa förutsättningarna för vårdens medarbetare att vilja stanna kvar och utveckla vården, så att den blir jämställd och hälsosam för både personal och patienter. Upp till bevis!

Malin Tillgren

vice ordf Vårdförbundet avdelning Skåne

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.