Dags tänka biogas!

Debatt Artikeln publicerades

Detta skrivs som ett inlägg mot den vansinniga tanken att regionledningen ska satsa pengar på vindkraft.

I Region Skånes budget för 2013 står det i det absolut första stycket följande: ”Skåne är en av de bästa platserna i världen att bo och verka på. Vi har också satt ribban högt – vi ska erbjuda livskvalitet i världsklass och därmed sätta Skåne på världskartan”.

Denna ambition bleknar fort när man investerar i vindkraft istället för biogas. Vindkraften sprider så mycket problem för närboende så den borde förbjudas på land!

När investeringoch etablering av vindkraft tillåts av kommunerna själva, så blir det huggsexa över vilken kommun som ska vara mest ”naturvänlig”, det vill säga tillåta vindkraft på de mest olämpliga platserna.

Där tar regionen sitt ansvar menar förmodligen Monica Ekström (MP) när hon säger: ”Vår mark är naturskyddad eller så ligger bebyggelse för nära så den passar inte för vindkraft”.

Hon kunde lika gärna sagt: vindkraft ja, men inte nära oss i stan, ställ den på landet och fördärva deras tysta närmiljö!

I Sydsvenskankunde man i höstas man läsa att Eon lägger sina biogasplaner på is på grund av för stora ekonomiska risker. De 320 miljoner som satsas av regionen på vindkraft (bland annat mina skattepengar) vill jag hellre använda till att minska risken för Eon och se till att vi får biogas till lokaltrafik och el och fjärrvärme!

Den planerade biogasanläggningen ska producera 1 600 GWh per år, kontinuerligt och utan behov av reglerkraft.

Samma regionledning vill nå målet om 100 procent förnybara bränslen i fordon år 2020 - vad ska bussarna köra på om inte biogas?

Den beräknade åtgången för HELA Skånetrafiken i ett sådant scenario år 2020 skulle ligga på cirka 350 GWh biogas av bra kvalité.

Jag tycker de i regionledningen borde prata med varandra och tänka på att de spelar bort andras pengar på meningslös naturförstörelse med vindkraft.

Investering ibiogas ger fem gånger så mycket installerad effekt för pengarna och dessutom utan behov av reglerkraft, det är på gränsen till tjänstefel att inte få ut så mycket energi som man kan per investerad krona!

Tänk OM, tänk biogas!