Demokratin försvagas i Östra Göinge

Debatt Artikeln publicerades
Östra Göinge kommun
Foto: Arkivbild
Östra Göinge kommun

En kommun behöver så mycket mer än byggnader och vägar. Vi socialdemokrater är beredda att satsa på vår kommun och utveckla den för oss alla som bor och verkar här.

År 2024 är Östra Göinge vida känt som Skånes Gröna hjärta och en kommun i framkant när det gäller arbete, äldreomsorg, boende och trygghet för alla. Vi är en innovativ och hållbar kommun med väl utvecklat näringsliv med Skånes högsta sysselsättningsgrad. Hela kommunen lever med bra service och kommunikation i alla byar. Föreningslivet blomstrar med ett brett utbud för de flesta. Vi lever socialt- och miljömässigt hållbart. Kommunen är jämställd. Demokratin har stärkts och fler känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi tar barnens perspektiv på allvar vilket genomsyras av alla våra beslut. Vi är fler än 15 000 stolta, trygga och aktiva göingar!

Detta är vår vision för vår kommun.

Socialdemokraterna har byggt upp den goda grund vi står på. Vi lade grunden för Göinge modellen, vi skapade visionen om fler stolta göingar. Vi såg de utmaningar vi stod inför när skiftet från industrisamhälle till något annat blev oerhört påtagligt och konkret 2006. Trots den då rådande lågkonjunkturen och bostadskrisen lyckades vi förändra vår kommuns struktur och möta de utmaningar som komma skulle! Vi tog ansvar i en tuff tid. Arbetstillfällen försvann, Folk flyttade härifrån skatteunderlaget minskade. Vi lade grunden för att vända skutan och när konjunkturen vände hade vi ett stort försprång, mycket bättre förutsättningar än många andra kommuner. Göingemodellen var skapad. Grunden för en god välfärd var lagd i Östra Göinge.

Den oro som trots allt folket kände gjorde att borgarna tog över styret tillsammans med miljöpartiet 2010.

Femklövern kom till ett dukat bord.

Trots detta når vi inte de viktigaste målen! Färre unga blir godkända i skolan, Otryggheten ökar, Hemtjänsten går på knäna, Vi har en av de absolut högsta ungdomsarbetslösheten i landet. De som står utan skyddsnät och utan egen bostad har fått det svårare i vår kommun. Reglerna för försörjningsstöd har blivit hårdare. Möjligheten till eget bostadskontrakt är mycket svårare idag. Vårt mål att bli fler stolta invånare har vi inte nått ännu.

Vi upplever att demokratin försvagas och kulturpolitiken blir eftersatt. Detta är ett allvarligt problem på sikt. Men det märks tydligt i nuet.

Vi socialdemokrater ser dessa problem. Vi tar dem på allvar och vi har påpekat dem under lång tid. Vi har också skarpa förslag på hur vi ska bli bättre!

Vårt mål om att vi ska bli fler, stolta, trygga och aktiva göingar står fast.

På vårterminens sista kommunfullmäktige i juni beslutades om budgeten för år 2020-2024

Den långsiktiga prognosen pekar på tuffare ekonomiska tider för såväl vår kommun som Sverige. Det kommer ske neddragningar av verksamheter. Personal kommer att minskas. Att få hjälp och stöd kommer bli svårare. I sådana tider vet vi att de som behöver stödet bäst drabbas hårdast.

Vi socialdemokrater la en finansierad budget med en del för vår kommun viktiga satsningar.

Budgeten från de styrande i treklövern med stöd av SD, innehöll inga offensiva satsningar som vår kommun såväl behöver. Visst är investeringarna stora men de är sådant vi måste och ska göra. Vi behöver bygga ut skola och äldreomsorg. Satsa på byutveckling och infrastruktur. Det allra mesta av detta är vi överens om. Det finns på det lokala planet inga politiska skiljelinjer om antalet skolor eller förskolor. Eller att våra äldre ska ha bra boenden. Men en kommun behöver så mycket mer än byggnader och vägar.

Vi socialdemokrater är beredda att satsa på vår kommun och utveckla den för oss alla som bor och verkar här

Våra förslag och reella satsningar gynnar alla.

Treklövern och Sd röstade nej till:

Trygghetsvärdar för äldre

Barnomsorg på kvällar och helger

En upprustning av Bion i Sibbhult

Skälig ersättning för de som jobbar inom kommunens dagliga verksamhet

Ökat föreningsbidrag

Avskaffande av LOV:en

Vi Socialdemokrater vet att välfärd kostar. Vi är också beredda att ta ansvar för finansieringen genom en delvis återställning av skatten med 10 öre. Just för att säkerställa välfärden även för de som just nu behöver den mer. Arbetande kvinnor som vill ha heltid, äldre som känner otrygghet, utsatta inom handikappområdet. Kultur- och demokratisektorn. Allt detta är borgarna och SD emot!

Däremot beslutade de styrande om att bygga ett nytt kommunhus för 80 miljoner utan vettig analys.

 

Anders Bengtsson (S)

Lena Dahl Wahlgren (S)

Sven-Arne Persson (S)

Kristin Johansson (S)

Lars-Stellan Jönsson (S)

Miklos Liewehr (S)

Susanne Karlsson (S)

Niclas Malmberg (S)

Lena Svenson (S)

Joakim Vendel (S)

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.