Den arktiska isen minskar!

Debatt ,

Svar till Sture Åström (Kristianstadsbladet 14 oktober).

Nyligen uppmätte National Snow and Ice Data Center i USA den fjärde minsta utbredningen av arktisk is i september sedan mätningarna med satellit startade år 1979. Den allra minsta utbredningen uppmättes år 2012. Isens utbredning har i genomsnitt minskat med 13,4 procent för varje årtionde sedan mätningarna startade. År 2014 var det varmaste året på jordklotet sedan slutet av artonhundratalet och det finns stor risk att 2015 blir ännu varmare.

Man blir därför förvånad när man läser Sture Åströms senaste klagovisa ”Polarisarna visar IPCC:s inkompetens”. Han påstår att isarna växer och att verkan av koldioxid på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas. Ja, han insinuerar till och med att IPCC:s forskare är charlataner. Detta är ett ganska magstarkt påstående även om det kommer från klimatförnekaren Sture Åström, som skrivit massor av insändare där han varit oförskämd mot FN:s klimatpanel.

Varför skulle ett enigt globalt forskarsamhälle försöka föra FN bakom ljuset i denna fråga? Och varför skulle FN, med alla de övriga världsproblem de har att försöka lösa, driva frågan om en global uppvärmning om de inte var övertygade om att problemet är verkligt?