Det är mer som skiljer vår politik åt än förenar den

Debatt ,
Foto:Claudio Bresciani/TT

Replik på Jan Lindelöf (S) debattartikel den 20 mars.

Jan Lindelöf (S) frågar i en debattartikel på Kristianstadsbladet den 20 mars om varför inte Socialdemokraterna och Liberalerna kan samarbeta om primärvården i Region Skåne, när de två partierna verkar eniga om vikten av att denna byggs ut.

Svaret till Jan Lindelöf är att vi Liberaler gärna kan tänka oss breda lösningar när det kommer till en bättre och mer effektiv vård för skåningen. Kruxet är bara att det är mer som skiljer vår politik åt än förenar den. Det grundläggande är att vi Liberaler vill se en större satsning på vårdcentralerna och primärvården än Socialdemokraterna. Det är stor skillnad på 16 procent av de totala hälso-och sjukvårdsresurserna som primärvården får idag under det rödgröna styret och de 25 procent som vi förespråkar. En annan stor skiljelinje mellan oss är synen på vilken typ av vård som ska bedrivas i privat respektive offentlig vård. Vi ser flera exempel på hur S gärna vill ta tillbaka vård i privat regi till egen verksamhet. Senast var det fallet med Simrishamns sjukhus och ambulanssjukvården. Liberalerna menar att vården ska skötas av de mest kompetenta utförarna – och inte sällan har detta visat sig vara från externa aktörer.

Slutligen vill Socialdemokraterna gärna gå in och detaljstyra vården och det är precis motsatt vad Liberalerna vill. Det är till exempel behjärtansvärt att Socialdemokraterna nu vill stärka upp med hembesök för barnhälsovården i utsatta områden i skånska storstadsområden. Vi menar dock att det är bättre att lägga de 17 miljoner kronorna på att stärka upp vårdcentralerna överlag. Låt vårdcentralerna själva bestämma hur de vill använda resurserna.

Ett reguljärt samarbete mellan Socialdemokraterna och Liberalerna känns med andra ord långt borta.

Vi går till val på ett Alliansstyre. Tillsammans har vi fyra partier med stöd av Miljöpartiet framgångsrikt styrt Region Skåne under flera mandatperioder. Vi upplever att Liberal politik har mer gemensamt med de tre andra borgerliga partierna än med vänsterstyret. Däremot utesluter vi inte breda uppgörelser med Socialdemokraterna i viktiga frågor, som till exempel eventuella framtida skattehöjningar. Men då måste de kunna motiveras, vilket vi hittills inte har övertygats om. Till syvende och sist är det skåningens bästa vi har för ögonen och med det en ansvarsfull hantering av skattemedel.

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna, Region Skåne